null A vakok intézetének működéséről

Alapjogilag kifogástalan a Vakok Állami Intézetének működése

AJB-1312/2011

 

A Vakok Állami Intézetének működésében nem állapítható meg alkotmányos joggal összefüggő visszásság gyanúja – közölte vizsgálata befejeztével Szabó Máté. Az állampolgári jogok országgyűlési biztosának az Intézet több lakója panaszkodott, de az ombudsman szerint a kifogások nem voltak kellően megalapozottak.

A Vakok Állami Intézete több, neve elhallgatását kérő lakója nehezményezte az intézet vezetőinek és dolgozóinak a bentlakókkal szemben tanúsított magatartását, az intézet házirendjével, működési szabályzatával, valamint az alkalmazott módszertani előírásokkal kapcsolatos problémákat. Sérelmezték a gondnokság alá helyezési eljárásokat, valamint a bentlakás jogosultságáról döntő felülvizsgálatok objektivitását, szakmai megalapozottságát, az intézetből való kitiltás alkalmazásának körülményeit.

A Vakok Állami Intézetének igazgatójától, valamint a Nemzeti Erőforrás Minisztérium szociálpolitikáért felelős helyettes államtitkárától, illetve a vizsgálat későbbi szakaszában a tárcavezető minisztertől kapott tájékoztatás tartalmilag ellentmondott a panaszokban foglaltaknak. Az ombudsman ezért helyszíni vizsgálatot tartott. Munkatársai bejárták az intézet valamennyi részlegét és helyiségét, találkoztak a dolgozókkal és az ellátottakkal, bepillantást nyerhettek mindennapi élet- és munkakörülményeikre. A tapasztalatokból, valamint az intézményvezetőtől és a helyettes államtitkártól kapott tájékoztatásból a biztos arra következtetett, hogy ombudsmani intézkedés nem szükséges, mert az intézet működésének körülményeivel, eljárásával összefüggésben nem igazolódott az alapvető joggal összefüggő visszásság gyanúja.

„A fogyatékossággal élő személyek alapvető jogainak érvényesülésével foglalkozó folyamatos ombudsmani szerepvállalás keretében, a felmerülő problémák minél hatékonyabb megoldása érdekében, e jelentésemet figyelemfelhívásnak szánom" – áll Szabó Máté jelentésében.

A teljes jelentés olvasható a http://www.obh.hu/allam/jelentes/201101312.rtf oldalon.