null A váci hajléktalanszálló szűkös kapacitásáról

A váci hajléktalanszálló szűkös kapacitásáról

AJB-1149/2012

 

Kevés a férőhely, a hajléktalanellátó vezetője volt kénytelen dönteni, ki jut be az átmeneti szállóba és ki marad kint a fagyban. Ez a gyakorlat az alapvető jogok sérelmét okozza – állapította meg Szabó Máté ombudsman a hajléktalan-ellátás váci körülményeinek vizsgálatában. A megoldás felé vezető intézkedések már megszülettek, ezért az ombudsman vizsgálatában a jövő hasonló problémáinak megelőzésére hívja fel a figyelmet.

Az alapvető jogok biztosához érkezett jelzés szerint a téli időszakban engedélyezett létszámnál többen szeretnék igénybe venni a váci hajléktalanok krízisszállását, a jogszabályi kötöttségek miatt, férőhelyek hiányában azonban nem tudnak eleget tenni a megnövekvő igényeknek. A helyzet kezelésére belső gyakorlatot alakítottak ki, annak szempontjai szerint döntheti el a szociális munkás, kinek jut hely és kinek kell a fagyos időben az intézményen kívül, akár életveszélyben töltenie az éjszakát. Az ombudsman hangsúlyozta, hogy ez az eljárás jogállami keretek között elfogadhatatlan.

A fenntartó a férőhelyszámok időleges bővítéséről időközben már gondoskodott, de az alapjogok sérelmének jövőbeni megelőzése érdekében az ombudsman jelentésében hangsúlyozta: az életveszélynek – például fagyhalálnak – kitett embereknek az objektív életvédelmi kötelezettségéből következően az állam köteles azonnali és hatékony segítséget nyújtani. Az állam életvédelmi kötelezettsége abszolút jellegű, vagyis nem enged kivételt. Az ellátásból való bármilyen kizárás – például elegendő férőhely hiányában – ugyanis visszafordíthatatlan következményekkel fenyegeti az érintetteket. Ugyanakkor az ombudsman jelentése arra is rámutat, hogy a szabályozás és a jogalkalmazás során a hatóságoknak fokozott körültekintéssel kell eljárniuk, ügyelniük kell az alapvető jogok, közöttük az emberi méltósághoz való jog tiszteletére. Különösen fontos hangsúlyozni ezt, ha gyenge érdekérvényesítő képességű emberekkel kapcsolatban merül fel az önkényes jogkorlátozás vagy bármilyen jogsértés veszélye.

A jelentés a /documents/10180/143247/201201149.rtf/8d8b5f60-7e6b-4be4-b99b-294ff45fcc77 oldalon olvasható.