null A tűzoltók élet- és munkakörülményeiről

A tűzoltók élet- és munkakörülményeiről

AJB-2041/2011

 

A korábbi megállapításokhoz képest vannak kézzelfogható eredmények, mégis további jelentős fejlesztések szükségesek a tűzoltók élet- és munkakörülményeinek javítására. Szabó Máté hivatalból indított vizsgálatában például az egészségkárosodás veszélyét is látta abban, hogy a tűzoltók jelentős része kénytelen szolgálaton kívül is dolgozni.

Sok bevetésen a tűzoltók 20 percnél hosszabb idő, esetenként akár 30-40 perc alatt tudnak a helyszínre érni. A tűzoltóságok, és valamennyi mentő- és beavatkozó szerv új őrsök létesítésével gyorsabban is reagálhatna, ám az infrastruktúra kiépítése jelentős költséggel jár. Az ombudsman szerint megoldás lehetne a beavatkozó szervek integrációja is, amelynek eredményeként a területi eloszlás – viszonylag alacsony költségek árán – jelentősen javulna.

Az állampolgári jogok országgyűlési biztosa a korábbi vizsgálatához képest nem tapasztalt érezhető változást tűzoltóságok elhelyezési körülményeiben. Továbbra is jellemző, hogy az épületek állagmegóvásában és a kisebb-nagyobb felújításokban a készenléti állomány jelentős részt vállal. A biztos ismételten kiemelte a szarvasi tűzoltók méltatlan elhelyezési körülményeit. Az ombudsman szerint a vizsgált laktanyák többsége azonnali, jelentős beruházást igénylő felújításra, illetve korszerűsítésre szorulna. Több laktanya, illetve a felszerelés szemmel láthatóan nem felel meg az alapvető higiénés és munkaegészségügyi feltételeknek.

Az öt évvel ezelőtt tapasztaltakhoz képest jelentősen jobb minőségűek a tűzoltósisakok. A kámzsák, védőkesztyűk és védőcsizmák általános állapota jó. A bevetési védőruhák állapota jellemzően megfelelő volt. Az állomány védőfelszereléseinek beszerzése az anyagi lehetőség hiányában sok helyen nem problémamentes. Szabó Máté megnyugtatónak tartja, hogy a vizsgált tűzoltóságokat újabb, korszerűbb légzőkészülékekkel látták el. Az azonban továbbra is megtörténhet, hogy eltérő, egymással nem kompatibilis légzőkészüléket használnak egy olyan beavatkozásban, amelyben több tűzoltóság állománya vesz részt. Az elmúlt évtized fejlesztésének köszönhetően jelentősen csökkent a tűzoltógépjárművek átlagéletkora, de vannak cserére szoruló, elöregedett járművek is. Sok esetben az éves felülvizsgálat költségeit sem fedezi a fenntartás normatívája.

A biztos áttekintette a tűzoltóság és más szervek együttműködését. Előfordul, hogy a tűzvédelmi hatóság nem ismeri az elsődlegesen beavatkozó tűzoltóság eszközeit, vagy a kivonuló tűzoltók a helyszínen szereznek tudomást egy épület létéről, vagy funkcióváltásáról.

A megkérdezett tűzoltók panaszaiból kiderült, hogy a családjuk eltartása, vagy a lakáshitelük rendszeres törlesztése érdekében sokan kénytelenek szolgálaton kívül is dolgozni. A tűzoltók alacsony jövedelmük mellett a szolgálati nyugdíj rendszerének átalakítását sérelmezték.

Az állampolgári jogok országgyűlési biztosa jelentésében emlékeztet, hogy bár lehetőséget kapott az új katasztrófavédelmi törvény tervezetének véleményezésére és ezt meg is tette, a tűzoltóságok átalakításával, valamint az önkormányzati önkéntes tűzoltóságok helyzetének megváltoztatásával kapcsolatos észrevételeire nem kapott választ.

Az állampolgári jogok országgyűlési biztosa megállapításaival a Kormányhoz, a belügyminiszterhez, valamint a katasztrófavédelmi főigazgatóhoz fordult.

A jelentés a http://www.obh.hu/allam/jelentes/201102041.rtf oldalon olvasható.