null A tiltás helyett nevelés felhívásról

Tiltás helyett nevelés

– az ombudsman összefogást kezdeményez

 

A fiatalok és gyermekek erőszakkal szembeni védelme érdekében elkerülhetetlen és halaszthatatlan a fiatalok és gyermekek emberi jogi és állampolgári nevelésének megerősítése.

A sajtóból arról értesültem, hogy az elmúlt héten Dél-Németországban történt véres esemény hatására a bajor tartományi kormány úgy döntött, hogy betiltja az erőszakos tartalmú számítógépjátékokat. Véleményem szerint azonban, nem cenzúrára, tiltásra van szükség, hanem az emberi jogok kultúrájának és a fiatalok társadalmi részvételének megerősítésére – amely John Stuart Mill szerint „a szabad nép politikai nevelésének gyakorlati része".

Ez pedig elsősorban – ahogy arra egy húsz évvel ezelőtti tanulmányomban is rámutattam – oktatással és neveléssel érhető el. Nem az iskolai oktatásra, nevelésre gondolok elsősorban, hiszen a gyermekek szocializációjának, a társadalomba való beilleszkedésének az iskola csak az egyik színhelye. A gyermekek nevelése és az erőszaktól való megóvása a társadalom minden felnőtt tagjának feladata és érdeke.

Meggyőződésem, hogy olyan életviszonyok között, ahol az emberek társas érintkezését a másik ember életének, méltóságának, tulajdonának, véleményének, egyéb emberi jogának tisztelte hatja át, az erőszak – irányuljon az akár személy, vagy dolog ellen – nem létezik, értelmezhetetlen fogalommá válik. Fontos tehát, hogy amennyiben erőszakmentes világban szeretnénk élni, a fiatalokat a társadalmi folyamatokba való részvételre kell sarkallnunk, gyermekeinket pedig az emberi jogok tiszteltére kell nevelnünk.

Ennek megvalósítása érdekében az állami és civil szervezetek közötti összefogást kezdeményeztem.

 

Prof. Dr. Szabó Máté