null A távhőszolgáltatás helyzetéről

A távhőszolgáltatás helyzetéről és az ellátás fenntarthatóságáról tárgyalt az ombudsman

 

A 2007-ben kiadott ombudsmani jelentést követően az állampolgári jogok országgyűlési biztosa az idén utóvizsgálatot indított a távfűtés helyzetének áttekintésére. Szabó Máté tárgyalt Kovács Lajossal, a FŐTÁV Zrt. vezérigazgatójával a főváros távhőszolgáltatásának helyzetéről, az ellátás fenntarthatóságáról, a távhőrendszerek széndioxid-kibocsátásra gyakorolt kedvező hatásáról, valamint a fogyasztói közösségek kiválásának problémájáról.

Az ombudsman és a vezérigazgató egyetértett abban, hogy a lakosság teherbíró képességét meghaladó magas szolgáltatási díj okai a fogyasztói rendszerek szabályozhatatlanságában, a növekvő energiaárakban és abban keresendők, hogy nem érvényesülnek az árban a kapcsolt villamos energia és hőtermelés energetikai valamint környezetvédelmi előnyei. Az országgyűlési biztos ugyanakkor hangsúlyozta, hogy a környezetvédelmi előnyökkel járó szolgáltatás megtartásának nem lehet eszköze a fogyasztók szabadságának jogi úton történő korlátozása.

Az állam felelőssége és kötelezettsége, hogy olyan gazdasági környezetet alakítson ki, amely érdekeltté teszi a fogyasztókat, hogy a távhőt válasszák fűtési módnak. Ennek Európa számos országában kialakult gyakorlata van. Az ombudsman már a 2007-ben kiadott jelentésében felhívta a figyelmet a lehetséges eszközökre. Ilyen a gáztarifa rendezése, a távhőszolgáltatási díj mérséklése, a távhőszolgáltatás kedvezményes ÁFA-kulcsba sorolása, a lakosság energia-hatékonyságának növelése, amihez a jelenleginél hatékonyabb állami támogatás szükséges. Ezeket a megoldásokat a távfűtés helyzetének áttekintésére idén indult utóvizsgálat keretében az ombudsman továbbra is szorgalmazta.

Szabó Máté a találkozón felvetette a közterületeken lévő távvezeték-aknákba költöző hajléktalanok biztonságával kapcsolatos problémákat is. A télen magas nyomással és hőmérsékleten működő vezetékhálózat ugyanis veszélyezteti az aknákban meghúzódó embereket. Ugyanakkor a FŐTÁV Zrt. vezetője lehetőséget lát az otthontalanok helyzetének enyhítésére, ezért az ombudsmannal együtt kívánják felkérni a tulajdonos fővárosi önkormányzatot, hogy a téli időszakban – a balesetek elkerülésére – alakítson ki a hajléktalanok számára távhővel fűtött melegedő helyiségeket.