null A táppénz számításáról

A táppénz kiszámításának átláthatósága

– ombudsmani javaslat az alaposabb tájékoztatás érdekében

OBH 3135/2008

 

A tisztességes eljáráshoz való jog érvényesülésében alapvető fontosságú garanciális követelmény, hogy a hatóságok az eljárásuk során kellően alapos tájékoztatást adjanak az állampolgároknak. Az ilyen tájékoztatás nemcsak megelőzheti a félreértéseket és a későbbi jogvitákat, de egyúttal előfeltétele a jogorvoslathoz való jog gyakorlásának.

Szabó Máté ombudsmant 2008 nyarán egy panaszos azzal kereste meg, hogy az illetékes egészségbiztosítási pénztár nem tájékoztatta, mi alapján számították ki a feleségének járó táppénzt. A pénztár arra hivatkozott ugyanis, hogy a hatályos jogszabályok alapján – az igény elbírálásán és a folyósításon túl – nem köteles írásbeli elszámolást adni. Az országgyűlési biztos a panaszról megkérdezte az egészségügyi minisztert, aki válaszában kifejtette, hogy a megyei egészségbiztosítási pénztár a teljesített igényekről nem hoz ilyen részleteket tartalmazó határozatot, külön kérésre azonban tájékoztatást ad a táppénz kiszámításának módjáról is. Az Országos Egészségbiztosítási Pénztár nem tapasztalt olyasmit, hogy nehézségek támadtak volna a jogérvényesítésben, amennyiben esetlegesen hibásak, tévesek voltak a számítások: az esetek jelentős részében megnyugtató megoldás születik – írta a miniszter.

Az ombudsman válaszában megjegyezte, hogy az utólagos tájékoztatásra, valamint a jogorvoslatra vonatkozó szabályok és a gyakorlat alapjogi szempontból rendben lévőnek minősül, az üggyel kapcsolatban alkotmányos joggal összefüggő visszásság nem állapítható meg, ezért további intézkedés sem szükséges.

Sok állampolgárt érint azonban a táppénz számítása és kifizetése. Ezért Szabó Máté felvetette, hogy a hasonló problémákat hatékonyabban lehetne megelőzni egy szélesebb körű, előzetes hatósági tájékoztatással. A határozatban így szerepelhetne egy olyan rövid írásbeli elszámolás is, amely tartalmazná a táppénz kiszámításának módját. Az ombudsman álláspontja szerint ehhez egyfajta mintát jelenthetne akár a Munka Törvénykönyvének a munkabér elszámolására vonatkozó szabálya. A törvény ugyanis előírja, hogy a munkavállalónak a munkabéréről részletes írásbeli elszámolást kell kapnia, amiből ellenőrizni tudja a számítás helyességét, valamint a levonások jogcímét és összegét.

Szabó Máté ombudsman mindezek alapján megfontolásra javasolta a miniszternek, hogy tegyen lépéseket a táppénz számításával kapcsolatos tájékoztatás törvényi szabályozásának módosítására.