null A tankötelezettség teljesítéséről

Közlemény a tankötelezettség teljesítéséről

(OBH 4250/2007.)

 

A panaszos, egy magatartás-problémákkal küszködő gyermek anyja az országgyűlési biztostól kérte, vizsgálja meg a gyereke tankötelezettségével kapcsolatos intézkedéseket. Azt sérelmezte, hogy nem kapott segítséget ahhoz, hogy a gyermek a megfelelő általános iskolába járjon. Az általános iskola megoldási javaslata kimerült abban, hogy a szülőt kérték, kezdeményezze gyermeke magántanulóként való oktatását. Ennek megfelelően a kisdiák a 2007/2008-as tanévet magántanulóként kezdte meg, de édesanyja rövidesen átíratta a lakóhelye szerint illetékes, kötelező felvételt biztosító iskolába.

A magatartási, beilleszkedési problémák 2004. évtől kezdődően fennálltak. A szakemberek a gyermek pszichoterápiás kezelését javasolták. Az anya a vizsgálatokra a gyermeket elvitte, a javasolt terápiás foglalkozások megkezdődtek, de megszakadtak, mivel az édesanya nem biztosította a folyamatos részvételt.

Az iskolának tudomása volt arról, hogy az anya a terápiás kezeléseket megszakította, de nem tárták fel annak okát, az együttműködés hiányának hátterét. A pedagógusok – a gyermekvédelmi jelzőrendszer tagjai – nem jelezték a gyermekjóléti szolgálatnak a gyermek veszélyeztetettségét. Az anya ezért a gyermekvédelmi alapellátás keretében nem kapott, nem kaphatott segítséget a problémái megoldásához.

A biztos megállapította, hogy a beilleszkedési, magatartási, súlyos pszichés zavarokkal küzdő, amúgy kiemelkedő képességű gyermek érdekét semmiképpen nem szolgálta a magántanulói oktatás javaslata, és az sem, hogy átíratták a kötelező iskolai felvételt biztosító alapfokú iskolába. Önmagában az iskolaváltás, az „új környezet" nem volt alkalmas problémamegoldásra.

A vizsgálat összességében megállapította, hogy a panaszos nem kapott valós segítséget szülői kötelezettsége teljesítéséhez, a gyermeki jogok érdekében hatékony intézkedések elmulasztása miatt a kisiskolás nem a pszichés állapotának megfelelő oktatási intézményben teljesíti tankötelezettségét.

A biztos az iskola igazgatójánál kezdeményezte, hogy a jövőben tegyen eleget a gyermekvédelmi törvényben foglalt jelzési és együttműködési kötelezettségnek, továbbá felkérte a gyermekjóléti központ vezetőjét, hogy a családdal vegye fel a kapcsolatot, a gyermek védelme érdekében tegye meg a szakmailag megalapozott intézkedéseket.