null A szociális intézményi szolgáltatásról

A szociális intézményi szolgáltatások szabályozásáról

AJB-4941/2010

 

Nem az emelkedő összegű bírság a megoldás. Azt kellene feltárni, miért van igény az ápolást, gondozást engedély nélkül, tehát illegálisan nyújtó szolgáltatásokra – figyelmeztet az ombudsman. Szabó Máté arra is rámutatott, hogy nem egyértelmű a szociális szolgáltató intézmények alapításának törvényi szabályozása és hiányos az illegálisan működő otthonok felszámolására vonatkozó jogszabály.

Az engedély nélkül működő szociális szolgáltatók felszámolását követően azok gondozottjainak további ellátására az önkormányzatok kötelesek. Amennyiben másként nem oldható meg, ápolást, gondozást nyújtó intézményben kell gondoskodniuk az önmaguk ellátására nem, vagy csak folyamatos segítséggel képes személyek napi legalább háromszori étkeztetéséről, szükség szerint ruházatáról, mentális gondozásáról, egészségügyi ellátásáról, lakhatásáról. Az intézmény lehet idősek, pszichiátriai betegek, szenvedélybetegek, fogyatékos személyek, valamint hajléktalanok otthona.

A feladat ellátását biztosító normák azonban nem elegendőek és problémásak a törvényi szabályozás egyes elemei. Hiányzik például jogszabály arra nézve, hogy az illegális szolgáltató felszámolását követően az ellátásra köteles önkormányzat férőhely hiányában hogyan tegyen eleget feladatának, továbbá nincs szabályozva a piaci alapon működő, az időskorúakat bentlakásos formában ellátó intézmények szolgáltatása sem, ami sérti a jogbiztonság követelményét, az élethez és az emberi méltósághoz, a szociális biztonsághoz való jogot – állapította meg az állampolgári jogok országgyűlési biztosának vizsgálata.

Törvény határozza meg a legalább tíz, legfeljebb százötven idős ember ellátását biztosító intézmények alapításának feltételét. Ebből a szabályozásból ered az a jogalkalmazói dilemma, hogy milyen szabályok vonatkoznak az alapítási feltételt el nem érő, 10 férőhelynél kevesebbel működni kívánó szervezetekre, működhetnek-e egyáltalán, és engedélyköteles tevékenységnek minősül-e az általuk nyújtott szolgáltatás.

A biztos álláspontja szerint az engedély nélkül működő szolgáltatásokkal szembeni fellépésnek hosszútávon nem hatékony eszköze az emelkedő összegű bírság. Fel kell tárni az illegális szolgáltatók iránti igény megjelenésének okait, így például azt, hogy vannak olyan ellátásra szoruló emberek, akik a szociális ellátó rendszer intézményeibe valamely oknál fogva nem illenek bele, vagy nem kívánnak egy nagy intézmény ellátottjai lenni.

Ha pedig egy szolgáltatásra igény van, de annak kielégítése során az azt biztosítók visszaélnek a szolgáltatás színvonalával, akkor az államnak olyan szabályozási környezetet kell teremtenie, amely megakadályozza, hogy az egyébként is csekély érdekérvényesítési képességgel rendelkező, kiszolgáltatott helyzetben lévő személyek további hátrányokat szenvedjenek el – szögezte le az ombudsman.

Szabó Máté országgyűlési biztos ezért felkérte a nemzeti erőforrás minisztert, vizsgálja felül az illegális szociális otthonok működésével kapcsolatos szabályozást és készítse elő a piaci alapon működő szolgáltatásokra vonatkozó jogszabályt.

A teljes jelentés olvasható a http://www.obh.hu/allam/jelentes/201004941.rtf oldalon.