null A szakminiszter az ombudsmannak az óvodai térítésekről

Az óvodai térítésekről, „önkéntes" szülői felajánlásokról – a szakminiszter válasza az ombudsmannak

 

„Az óvoda nevelési programjának jóváhagyásával a fenntartó kötelezettséget vállal a nevelési programban foglaltak végrehajtásához szükséges tárgyi és személyi feltételek biztosítására is" – válaszolta az oktatási és kulturális miniszter az állampolgári jogok biztosának.  A fenntartáshoz nem kapcsolódó, törvényben elő nem írt költségekről ki kell kérni a szülők véleményét és annak alapján kell dönteni. Hiller István miniszter levelében olvasható az is, hogy a helyi önkormányzatnak kell előteremtenie az alapvető higiéniai követelményekhez tartozó eszközöket.

 

A miniszteri válasz előzménye:  Szabó Máté ombudsman egy szülő panaszának kivizsgálása után  jelentésben állapította meg, hogy az óvodai étkeztetésért ugyan fizetni kell, de a törvényben rögzített ingyenes ellátásokért nem kérhető térítés a szülőktől. Az állampolgári jogok országgyűlési biztosa szerint csak a mindennapi neveléshez nem tartozó többletszolgáltatásokat szabadna megfizettetni, a higiéniai eszközökkel és kellékekkel például nem a szülőknek kellene ellátniuk az óvodát. Az ombudsman a mai gyakorlat, az „önkéntes szülői hozzájárulás" visszásságait a nem egyértelmű jogszabálynak tulajdonítja, a változásért, valamint az óvodai étkeztetéssel kapcsolatos panaszok átfogó orvoslásáért  az oktatási és kulturális miniszterhez fordult.

 

Hiller István a közoktatási törvény hatályba lépését megelőző szokásjognak tulajdonítja a jelenséget, ezért nem tervezi a nevelési-oktatási intézményekről szóló rendelet módosítását. Az óvodai étkeztetéssel kapcsolatos panaszokra – például arra, hogy a szülőkkel pótoltatják a hiányzó élelmiszereket - a miniszter úgy válaszolt, hogy a közétkeztetési versenypályázat dokumentációjában szerepelnek az ellátásra vonatkozó megfelelő ajánlások, ezek teljesülését számon lehet kérni. A speciális étkezési igényű ( például ételallergiás, cukorbeteg) gyerekek ellátása sincs megoldva, pedig erre a fenntartók jelenleg is jogosultak – áll az ombudsmannak írt válaszban, amelyben a miniszter kijelenti: az óvodai jogviszony létesítése nem tagadható- és szüntethető meg olyan indokkal, hogy a speciális étkezést igénylő gyermekek ellátása nem biztosított. Hiller István arra is emlékeztetett, hogy már 2008-ban egyeztetést kezdeményezett az illetékes szaktárcákkal a gyermekétkeztetés szabályozásának, ellenőrzésének átgondolására. „Ha az ellenőrzések alkalmával feltárt hiányosságok nem kerülnek korrekcióra, akkor a gyermekek egészséges ellátása is veszélyeztetetté válhat" – fogalmaz válaszában a miniszter.