null A rendvédelmi szervek katasztrófavédelmi ellátásáról

Rendőrök és rendvédelmi szervek a katasztrófák elhárításában

– közös feladatok, de eltérő ellátmány?

AJB-4397/2010.

 

Egységes rendszerbe szervezi a Belügyminisztérium a veszélyhelyzet kezelésében résztvevő szervek készültségét, feladatait, ellátási normáit – válaszolta a belügyminiszter az állampolgári jogok biztosának megkeresésére, azután hogy munkakörülményeik, ellátásuk és elszállásolásuk elégtelen minőségét panaszolta az ombudsmannak az árvízi védekezéshez Felsőzsolcára kivezényelt rendőri állomány néhány tagja.

Szabó Máté átfogó vizsgálatot folytatott a Felsőzsolcát és környékét ért árvízi katasztrófával szembeni védekezéssel, illetőleg az árvíz okozta károk rendezésével, a további, hasonló katasztrófahelyzetek megelőzésével, illetve az állami és önkormányzati szervek tevékenységével kapcsolatban, mivel felmerült az alapvető joggal összefüggő visszásság gyanúja.

Az országgyűlési biztos Pintér Sándor belügyminisztert kérdezte arról, hogy a sajtóban is nagy nyilvánosságot kapott problémák ügyében sor került-e munkaügyi vizsgálatra. A belügyminiszter kifejtette, hogy a rendőrség a rendkívüli veszélyhelyzet kezeléséhez olyan egyedi, nem rendőri tevékenység – árvízi védekezés – végzésére lett sürgősséggel kirendelve, amely nem tartozott az alapfeladataihoz, arra az állomány vezetői, tagjai sem egyedileg kiképezve, sem szervezetileg felkészítve nem voltak.

A Belügyminisztérium belső ellenőrző szervezete megállapította, hogy a fegyveres és rendvédelmi szervek a kárterületen eltérő logisztikai képességekkel rendelkeztek, emiatt kezdetben akadozott egyes szervezetek ellátása, de az is előfordult, hogy az állomány többszörös ellátmányt kapott.

A miniszter tájékoztatása szerint a Belügyminisztérium belső ellenőrzése megvizsgálta a felügyelete alá tartozó rendvédelmi szervek részvételéhez kapcsolódó személyi juttatások számfejtését is. Az ellenőrzés összegzett megállapítása az volt, hogy valamennyi szervezet a rá irányadó és hatályos, de nem egységes jogszabályi-, valamint belső rendelkezésnek megfelelően számolta el az árvízi védekezésben résztvevő állománynak részére a rendes munkaidőn túli időszakot.

Az árvízi védekezésben résztvevő rendvédelmi állomány vezénylésében, logisztikájában, ellátásában kialakult eltérések, feszültségek ráirányították a figyelmet arra, hogy a tárcán belül rendszerbe kell szervezni a veszélyhelyzet kezelésében résztvevő különböző szervek készültségét, feladatait, ellátási normáit. Ennek érdekében a belügyminiszter utasította a rendőrség és a katasztrófavédelem illetékes vezetőit, hogy haladéktalanul kezdjék meg mind az ellátás, mind a személyi jellegű kifizetések egységes szabályozásának előkészítő munkáit.