null A PSZÁF elhúzódó eljárásáról

A PSZÁF elhúzódó fogyasztóvédelmi eljárásáról

AJB-146/2011

 

A Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete fogyasztóvédelmi eljárásai során több esetben jelentősen, akár hónapokkal is túllépte a jogszabályban előírt ügyintézési határidőt, amellyel sérült a jogbiztonság követelménye és a tisztességes eljárással összefüggő jog. Az ombudsman számos panasz nyomán felhívta a PSZÁF elnökének figyelmét a határidők jelentőségére, az elnök válaszában a hivatal terheinek jelentős növekedésével magyarázta a késedelmeket.

Amikor a panaszok Szabó Mátéhoz érkeztek, az ügyintézési határidő a fogyasztóvédelmi eljárásban még negyvenöt munkanap volt, amely az idén három hónapra emelkedett. Ebbe ráadásul nem számít bele például azon idő, amely a hatásköri vagy illetékességi vita egyeztetésének, a hiánypótlásra, illetve a tényállás tisztázásához szükséges adatok bekérésétől azok beérkezéséig eltelik. A válaszadást szintén elhúzhatja a kérelem, a döntés és egyéb irat fordításához szükséges idő, valamint a postai kézbesítés ideje.

 A Felügyelet az ombudsman megkeresésre adott válaszában előadta, hogy a gazdasági és pénzügyi válság hatására a fogyasztói beadványok száma a korábbi állapotokhoz képest a többszörösére emelkedett. A Felügyelet korábbi vezetése emellett olyan ügyeket is kivizsgáltatott, amelyek nem tartoztak hatáskörébe. Mindezen feladatok együttes teljesítése a Felügyelet kapacitásának változatlanul maradásával, a jogszabályban előírt határidőn belül nem volt lehetséges. A 2010. július 1-től hivatalban lévő új vezetőség megtette a szükséges intézkedéseket a felhalmozódott ügyek rendezésére, mégpedig az előírt határidőn belül – tájékoztatta a biztost a PSZÁF.

A Felügyelet válaszát az ombudsman nem fogadta el. Ezt azzal magyarázta, hogy a panaszok nagy száma és a személyi feltételek szűkössége nem mentesítheti a közigazgatási szervet a törvényben előírt ügyintézési határidő betartása alól. Az ügyfél érdeke, hogy a sérelmezett hitelintézeti magatartást mielőbb kivizsgálják és az eljárás ésszerű időn belül befejeződjön – foglalta össze véleményét Szabó Máté.