null A PSZÁF egyetértéséről

A pénzügyi felügyelet egyetértése az ügyfelek értesítésének módjáról

AJB-6531/2010

 

A pénzügyi felügyelet egyetért az ombudsmannal: a biztosítótársaságoknak igazolható módon kell elküldeniük az ügyfeleknek a gépjármű-felelősségbiztosítás díjfizetésére felszólító leveleket. A postakönyvi bejegyzés nem bizonyíték – figyelmeztetett Szabó Máté és ezt az álláspontját a PSZÁF elnöke megerősítette.

Az állampolgári jogok országgyűlési biztosa egy korábbi vizsgálata nyomán felkérte a gépjármű-felelősségbiztosítás szolgáltatását nyújtó biztosítótársaságokat, hogy a díjfizetésre felszólító leveleiket és a szerződés megszűnéséről szóló értesítést címzettenként azonosítható módon küldjék meg az ügyfeleknek. Az ombudsman nem fogadta el a biztosítók érvelését, amely szerint a postai feladójegyzék mellékletek alkalmasak annak igazolására, hogy a felszólító leveleket továbbították az ügyfélnek. A biztos ezzel szemben felhívta a figyelmet, hogy postakönyv mellékletek nem tartalmazzák, ki a címzett, csupán az átadott küldemények darabszámát, a feladás időpontját tüntetik fel. Ez pedig nem igazolja minden kétséget kizáróan, hogy az ügyfél küldeménye az aznap feladott akár több ezer levél között volt.

A Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyeletének elnöke levelében tájékoztatta az ombudsmant, hogy a fogyasztóvédelmi eljárások során szintén észlelték a problémát, a Felügyelet az országgyűlési biztos jelentésében megfogalmazott ajánlással egyező álláspontra helyezkedett annak elbírálásában, hogy mikor tekinthető igazolható módon kiküldöttnek a hátralékos díj megfizetésére vonatkozó felszólítás, illetve a biztosítási szerződés megszűnéséről szóló értesítés.

Mindennek következményeként – és az ombudsman javaslatait figyelembe véve – kiegészítik azt az állásfoglalást, amely szerint értelmezni kell a küldemények igazolható módon történő elküldését. A Felügyelet elnöke tájékoztatta az országgyűlési biztost arról is, hogy a közeljövőben ebből a szempontból is megvizsgálja a biztosítók gyakorlatát.