null A növényvédőszerek használatáról

A növényvédő szerek használatával kapcsolatos tájékoztatásról

AJB-6598/2012

 

Tegyék az uniós rendelkezést a magyar szabályozás részévé – ezt javasolta Szabó Máté ombudsman egy beadvány kivizsgálása után. A panaszosok azt nehezményezték, hogy a lakóházuk mellett lévő termőföldön szezononként többször is permeteznek és erről őket előre nem tájékoztatják.

Gyomirtó, gombaölő és rovarölő szerekkel kezeli a földjét egy gazdálkodó, és a permetezés előtt erről – kérésük ellenére – nem értesíti a környéken lakókat. A telek szomszédjában élők saját célra maguk is termesztenek növényeket, és a hozzájuk előzetes figyelmeztetés nélkül átjutó permet nem csak a termelő tevékenységüket veszélyezteti, hanem akadályozza őket az ingatlanuk használatában is.

Az ombudsman ezzel a helyzettel kapcsolatban azt az ellentmondást fedezte fel, hogy míg a közterületen, közösségi célra használt területen végzett permetezés előtt egy miniszteri rendeletnek megfelelően tájékoztatni kell a lakosságot, a magánterületre a kötelezettség nem vonatkozik.  Így viszont sérülhet a szomszédos ingatlanok tulajdonosainak és használóinak egészséges környezethez való joga. A növényvédő szerek használatával kapcsolatos tájékoztatást az Európai Unió a hazainál egyértelműbben, kiterjesztőbben írja elő, és az alapvető jogok biztosa ennek az átvételét javasolja a vidékfejlesztési miniszternek.

A jelentés a /documents/10180/143247/201206598.rtf/e0fb74fb-078f-4258-88f0-2bf3817c92fc oldalon olvasható.