null A női börtönök helyzetéről

Emberi méltóság a női börtönökben

OBH 5416/2008

 

Túlzsúfoltak a női börtönök. Van, ahol a higiéniás szükségleteket nem tudják kielégíteni, és van, ahol a személyzet kevés a feladatok megfelelő színvonalú ellátásához. Az ombudsman hivatalból vizsgálta miként érvényesülnek a büntetés-végrehajtási intézetekben fogva tartott nők és a személyi állomány alkotmányos jogai.

Női elítéltek csupán az ország három büntetés-végrehajtási intézetében (Egerben, Pálhalmán és Kalocsán), fegyház-fokozatúak pedig csak Kalocsán helyezhetők el. Emiatt jellemzően a lakóhelyüktől távol, ami jelentősen megnehezíti kapcsolattartásukat a hozzátartozókkal.

Szabó Máté munkatársai helyszíni vizsgálatukon mindenütt zsúfoltságot láttak, az elítéltek száma meghaladta a norma szerinti férőhelyekét. A nők speciális higiéniás szükségletei közül a napi fürdést egyedül Pálhalmán tudják biztosítani, ahol a zárkákban zuhanyzót alakítottak ki. A másik két intézetben a naponkénti fürdés lehetőségének hiánya sérti a fogvatartott nők emberi méltósághoz való jogát.

Egerben, a Heves Megyei Bv. Intézetben nem dolgozik pszichológus. Pálhalmán – a 2000-ben tartott ombudsmani vizsgálathoz képest – sok tekintetben jelentősen javultak a körülmények. Az orvosi ellátás hiányossága, illetve a fegyelmi zárkákban a folyóvíz hiánya azonban közvetlenül veszélyezteti a fogvatartottak lehető legmagasabb szintű testi és lelki egészséghez, valamint emberi méltósághoz való jogának érvényesülését.

A biztos vizsgálata pozitívumként állapította meg, hogy az elítélt nők nagy részét mindhárom intézetben foglalkoztatják – dolgoznak vagy tanulnak – valamint azt is, hogy a személyzetben a nők mellett mindenütt férfiak is dolgoznak és ez a fogvatartás törvényességének fontos garanciája.

Kalocsán kevés a biztonsági felügyelő, ezért a munkaközi szünetet sem tudják kiadni nekik. A személyi állomány különösen alacsony létszáma Pálhalmán csak rendkívüli munkaráfordítás árán teszi lehetővé a szolgálati feladatok biztonságos és megfelelő szintű ellátását, ami közvetlenül veszélyezteti a dolgozók emberi méltósághoz való jogát, közvetve pedig érinti a fogvatartottak jogainak az érvényesülését, a velük való bánásmódot is.

Az ombudsman az igazságügyi és rendészeti miniszterhez fordult azzal a javaslattal, hogy a problémák megoldására dolgozzon ki középtávú intézkedési tervet és kísérelje meg előteremteni az ahhoz szükséges anyagi fedezetet.