null A Nemzetiségi Ombudsmanhelyettes közleménye Ukrajna függetlenségének napja alkalmából

Augusztus 24-e, Ukrajna Függetlenségének Napja nem csak az anyaországban élő, hanem a magyarországi ukrán nemzetiségű honfitársaink körében is fontos ünnep: 1991-ben ezen a napon kiáltotta ki függetlenségét szomszédunk, amelyet  népszavazáson a választásra jogosultak elsöprő többsége támogatott.

A történelmi esemény után Ukrajna az európai értékek mentén történő fejlődés mellett kötelezte el magát, és folyamatosan lépéseket tett ennek biztosítására. Ezt tanúsítja egyebek mellett az ország csatlakozása 1993-ban az Európa Tanácshoz, 1997-ben a Nemzeti Kisebbségek Védelméről szóló Keretegyezményhez és 2003-ban a Regionális vagy Kisebbségi Nyelvek Európai Kartájához.

Magyarország az elsők között ismerte el a függetlenségét visszanyert államot, ezzel pedig megkezdődhetett az új típusú gazdasági, kulturális és politikai együttműködés alapjainak megteremtése, amelyek garanciális eleme az ukrán-magyar alapszerződés kidolgozása és elfogadása lett. A nemzetiségi közösségek alapvető jogainak kölcsönös garantálása és védelme azóta is a kapcsolatok sarokpontja.

A Magyarországon élő ukrán nemzetiségi közösség államalkotó tényező; a nemzetiségi oktatás, az anyanyelvhasználat és a kulturális identitás ápolásának alkotmányos jogát a hazánkban élő ukránok önkormányzati, valamint kulturális intézményrendszerük útján, egyéni és közösségi módon is gyakorolhatják. 

Az ukrán és a magyar nemzet történelmének ezer éves összefonódására tekintettel ez az ünnep mindannyiunknak lehetőséget kínál arra is, hogy megemlékezzünk az országaink közötti szoros kapcsolatról. Geopolitikai adottságai folytán a történelem folyamán mindkét nép sokszor szembesült kihívásokkal, nehézségekkel. Közép- és Kelet-Európa határmezsgyéjén, birodalmak, kultúrák és vallások keresztútján mindkét nép sokat szenvedett és sokszor próbálta békéjét és boldogulását az adott történelmi kor által kínált lehetőségek között biztosítani. Ukrajna jelenleg is harcokkal terhes időket él meg – a mai napon az áldozatokra és a lakosság szenvedéseire is emlékeznünk kell.

Ukrán nemzetiségű honfitársainkat anyaországuk függetlenségének ünnepén annak tudatában köszöntöm, hogy a közös értékek tisztelete a népeink közötti együttműködés és kölcsönös bizalom építését is szolgálja.

Szalayné Sándor Erzsébet Prof. HC
egyetemi tanár, ombudsmanhelyettes