null A Nemzetiségi Ombudsmanhelyettes elvi állásfoglalása a nemzeti értékgyűjtés nemzetiségi tartalmairól

Szalayné Sándor Erzsébet nemzetiségi biztoshelyettes 2018 decemberében állásfoglalást adott ki a nemzeti értékgyűjtés nemzetiségi tartalmaival kapcsolatos helyi és országos gyakorlatokról, hogy ezzel is elősegítse a hazánkban élő nemzetiségi közösségek értékeinek beazonosítható, növekvő számú és jól látható módon történő megjelenését nemzeti értékeink különböző gyűjteményeiben. 

A nemzeti értékgyűjtés kereteit kijelölő Hungarikum törvény a nemzeti érték fogalmát kiterjeszti a hazánkban élő nemzetiségek értékeire is, önálló nemzetiségi értéktár létrejöttének lehetőségét azonban nem teszi lehetővé. A nemzetiségekhez kötődő értékek a rendelkezésre álló, úgynevezett értékpiramison elhelyezkedő kategóriák valamelyikében jelenhetnek meg.

Számos jel arra mutat, hogy a nemzetiségek egyelőre keresik a helyüket ebben a rendszerben, ugyanakkor az értékeket nyilvántartó különböző értéktárak gyakorlata nem, vagy alig segíti elő bekapcsolódásukat. A különböző értékgyűjteményekben a nemzetiségi tartalom elenyésző és gyakorlatilag alig beazonosítható, alig kutatható.

A nemzetiségek nyelve, tárgyi és szellemi kultúrája, történelmi hagyományai olyan különleges értékek, amelyek megőrzése, ápolása és gyarapítása nem csak maguknak a nemzetiségi közösségeknek alapvető joga, hanem a többségi társadalom érdeke is. A nemzetiségi közösségek identitásának megerősítése és az asszimiláció elkerülése érdekében kulcsfontosságú, hogy kulturális és egyéb értékeik ne vesszenek el, ne olvadjanak be jeltelenül egy nagy közös egészbe.

A nemzetiségi biztoshelyettes állásfoglalásában rámutatott, hogy a nemzeti értékkincs összegyűjtésének jelenlegi rendszerében több szinten is olyan változásokra, változtatásokra lenne szükség, amelyek előmozdítják a nemzetiségi értékállomány könnyebb elérését, fokozottabb megjelenését az értéktárak tartalmán belül, valamint az egész rendszer átláthatóbbá válását. A kérdés kiemelt fontosságára és a szabályozás esetleges módosítási lehetőségeire tekintettel állásfoglalásában arra tesz javaslatot, hogy az Országgyűlés Magyarországi Nemzetiségek Bizottsága – az országos nemzetiségi önkormányzatok vezetetőinek bevonásával, illetve véleményük kikérésével – tekintse át a nemzeti értékgyűjtés nemzetiségi tartalmaival kapcsolatos jelenlegi gyakorlatot, és fontolja meg a szabályozás módosításával kapcsolatosan közös álláspont kialakítását.

Az elvi állásfoglalás teljes szövege itt olvasható: https://bit.ly/2rLyB9f