null A nagykanizsai fogyatékosok intézetéről

A fogyatékosok nagykanizsai intézetéről

AJB-7050/2012

 

Emberi méltóságot sértő korlátozó intézkedések, visszaélések az ellátottak költőpénzével, átgondolatlan szakmai létszámgazdálkodás – az ombudsman jelentésében megállapította, hogy a nagykanizsai Fogyatékkal Élők Integrált Intézményében több területen sérült az egészséghez, jogbiztonsághoz és tulajdonhoz fűződő alapvető jog.

Egy, a neve elhallgatását kérő panaszos az ombudsmannak küldött beadványában arról számolt be, hogy a nagykanizsai Fogyatékkal Élők Integrált Intézményének két lakója rendkívül méltatlan körülmények között él, indokolatlanul bezárva tartják őket, valamint az intézmény az ellátottak költőpénzéből rendszeresen követhetetlen beszerzéseket hajt végre.

Az alapvető jogok biztosa vizsgálatra kérte fel a szakmai felügyeletet ellátó Zala Megyei Kormányhivatal Szociális és Gyámhivatalát.

A helyszíni ellenőrzéseket is tartalmazó vizsgálat megállapításaira támaszkodva az ombudsman elfogadhatatlannak nevezte, hogy két súlyosan fogyatékos emberre – nehogy maguknak vagy másoknak kárt okozzanak - rázárják a szobájuk ajtaját, ha a gondozóknak másutt akad dolguk. Korlátozó intézkedés kizárólag a törvényben meghatározott magatartások elhárításához szükséges legrövidebb ideig alkalmazható, és azt az intézkedést kell választani, amely a veszélyeztető magatartás elhárítása közben a legkisebb mértékű korlátozással, hátránnyal jár – figyelmeztetett az ombudsman. Az esetleges, mindenféle konkrét szakmai megfontolás és dokumentáció nélkül alkalmazott korlátozás azonban szemben állt az ellátottak egészséghez, emberi méltóságához és jogbiztonsághoz fűződő alapvető jogaival.

A vizsgálat más visszásságokat is feltárt. Az ellátottak pénzét például úgy kezelték, hogy figyelmen kívül hagyták a jogszabályokban és a saját szabályzatokban rögzített előírásokat, felelőtlenül gazdálkodtak a gondnokság alatt álló ellátottak magánvagyonával. Nem volt megfelelő a dokumentáció vezetése, hiányosságok voltak az élelmezésben. A Szociális és Gyámhivatal a vizsgálatot követően megtette a javaslatait, és ezekkel az ombudsman egyetértett. Lehetőség volna arra, hogy az ellátottakat áthelyezzék a speciális igényeiknek inkább megfelelő intézménybe, de ha ez nem jöhet szóba, akkor az intézmény pszichiáter szakorvosával és az ellátottjogi képviselővel egyeztetve megfelelően dokumentálva lehet alkalmazni korlátozó intézkedést, úgy, hogy ne sérüljön az ellátottak emberi méltósága.

A Zala Megyei Kormányhivatal Szociális és Gyámhivatala hatékonyan és gyorsan intézkedett. Az ombudsman ezért intézkedéseket nem kezdeményezett, de az intézmény vezetőjét és fenntartóját felhívta, fordítsanak kiemelt figyelmet a hatályos jogszabályok előírásainak megfelelő működésre, és tartsák tiszteletben a gondozottak alapvetői jogait.

A jelentés a /documents/10180/143247/201207050.rtf/ec85ccc2-dfb9-4c6d-9d97-c00f71eb4afd oldalon olvasható.