null A meseterápiáról a BV-ben

Konferencia a meseterápiáról a börtönben

 

A meseterápia megnyugvást hozhat az elítéltek és családtagjaik viszonyában, pozitív módon változtathatja meg a résztvevők életszemléletét – akár a rács mögött is. Az alapvető jogok biztosa, Szabó Máté volt a fővédnöke a Heves Megyei Büntetés-végrehajtási Intézetben tartott szakmai konferenciának, amelyen a meseterápiát és annak hatásait mutatták be.

A Heves Megyei Büntetés-végrehajtási Intézet parancsnoka, Juhász Attila bv. ezredes még 2011 végén megkereste a Balaton-felvidéki Paloznakon működő Meseterápia Központ munkatársait, hogy fogadjanak börtönbüntetésüket töltő nőket, akik a gyermekeikkel a Központban találkozhatnának. A parancsnok abból indult ki, hogy a büntetés nemcsak az elítélteket, hanem az otthon maradt családtagokat is sújtja, az így keletkező feszültségeket pedig azzal is megpróbálhatnák feloldani, hogy megbeszélhetnék legmélyebb érzéseiket - olyanokat is, amelyekről esetleg évek óta hallgatnak. Elképzeléseinek megvalósításában Luzsi Margó, a megyei és városi könyvtár könyvtárosa segítette, aki egyébként rendszeresen tart mesefoglalkozásokat a bv. intézetben.

A Meseterápia Központ felkarolta az ügyet, és 2012 augusztusában öt, börtönbüntetését töltő édesanya és tizenhárom gyermek lehetett együtt tíz napon át Paloznakon. A lehetőségre az anyáknak és gyermekeiknek is pályázniuk kellett, a gyermekeknek pedig elmondták, hogy édesanyjuknak köszönhetik, hogy együtt lehetnek. Minden család kapott egy szobát, amit maga díszíthetett fel, megtanultak kenyeret sütni, meséket, verseket mondtak, énekeltek, játszottak. A tíznapos foglalkozás kezdetén érezhető volt, hogy volt gyerek, aki haragudott az anyjára, miközben hiányzott is neki, az anyák pedig bűntudatot éreztek. Ennek eloszlatásához segítette őket az intenzív meseterápia, az ott dolgozók tanácsai, a velük folytatott beszélgetések.

Az egri konferencián megszólaltatott fogvatartott anyák szerint a mesék mély igazságot mondanak el, olyan nyelven, amit a felnőttek és a gyermekek is megértenek. A megindító mesék eljuttatták gyermekeiket a megbocsátásig, a szeretetük kifejezéséig, az elítélt anyák megnyugvással mentek vissza a börtönbe, a gyerekek pedig otthon lévő családtagjaikhoz.

Szabó Máté ombudsman azért vállalta el a meseterápiát bemutató konferencia fővédnökségét, mert úgy látta, hogy ezzel is segítheti a büntetés-végrehajtás fogvatartottjai emberi jogi helyzetének érvényesülését. A biztos az elmúlt években rendszeresen vizsgálta, hogy a büntetés-végrehajtás intézményeiben miként tartják tiszteletben a fogvatartottakat is megillető jogokat. A helyszíni ellenőrzések, hivatalból, vagy panaszra indított vizsgálatok során egyértelművé tette, hogy a büntetés-végrehajtás feladatát nem csak a társadalom megelőző és szankciós igényének kielégítésében látja, a jogállamban a büntetésnek a társadalmi beilleszkedést, a jogkövető magatartást is elő kell segítenie.