null A médiahatóság fellépéséről

A Hír TV Célpont műsorának „Felzárkóztató" című műsorszámával kapcsolatos médiahatósági fellépésről

AJB-3739/2012

 

Összeegyeztethetetlen az emberi méltóság elvével az a riportműsor, amely akár kérdésfeltevésében, akár végkövetkeztésben, nyíltan vagy burkoltan utal arra, hogy összefüggés lehet az elkövetők származása és bűnöző életmódja között – állapította meg vizsgálatában az alapvető jogok biztosa.

Az alapvető jogok, különösen az emberi méltósághoz való jog sérelme esetén a Médiatanács köteles a törvényben biztosított hatósági eszközeivel élni. Az államnak és szerveinek alapjogvédelmi kötelezettsége, hogy biztosítsák az egyenlő méltóság elvének érvényesülését – szögezte le Szabó Máté. Az alapvető jogok biztosának nem feladata az egyes műsorszámok technikai-szerkesztési szempontú megítélése, annak mérlegelése azonban a hatáskörébe tartozik, hogy az adott műsorszámmal összefüggésben őrködnek-e az arra köteles hatóságok az alapvető jogok és alkotmányos követelmények érvényesülése felett.

A bűnözés és a deviancia roma-kérdésként való bemutatása, a kollektív bűnösség elve egy demokratikus társadalomban semmilyen tekintetben nem fogadható el. Nem csupán az emberi mivoltot megkérdőjelező, faji alapú és kivételt nem ismerő általánosítás valósítja meg az emberi méltóság sérelmét – hangsúlyozta az alapvető jogok biztosa. Az érintett közösséghez tartozók egyenlő méltóságának sérelmével jár az is, ha a műsor témaválasztása, kérdésfelvetése sztereotípiákon alapul, előítéletes. A vizsgált műsorszám pedig összességében azt az üzenetet sugallta, hogy a szóban forgó településen a cigányok felelősek a bűnözésért, a problémákért, sőt még saját szegénységükért is.

Szabó Máté megállapította: a Médiatanács visszásságot okozott azzal, hogy az emberi méltóság védelmére szolgáló törvényi rendelkezések indokolatlanul megszorító, szűkítő értelmezésével megszüntette a „Felzárkóztató" című műsorszámmal kapcsolatos eljárását. Az alapjogi biztos hangsúlyozta azt is, hogy az egyenlő méltóság elvével összhangban nem álló, előítéletes ábrázolásmód, és az alapjogok megsértését semleges vagy pozitív színben feltüntető műsorszámok a kiskorúak személyiségfejlődése szempontjából is aggályosak, hiszen súlyos morális bizonytalanságot kelthetnek. Ezért a gyermekek védelemhez és gondoskodáshoz való jogával összefüggésben is vizsgálni szükséges e műsorszámokat.

A jelentés a /documents/10180/143247/201203739.rtf/f391e452-3d03-47fe-becc-96c0f1ac6a3b oldalon olvasható.