null A Márianosztrai Fegyház és Börtönbe látogatott dr. Kozma Ákos

Az alapvető jogok biztosa 2021. február 2-án a Márianosztrai Fegyház és Börtönben tett látogatást, ahol dr. Tóth Tamás bv. vezérőrnagy, bv. tanácsos, országos parancsnok, dr. Katona János Krisztián bv. ezredes, bv. tanácsos, intézetparancsnok és Frank Tibor ny. bv. vezérőrnagy, bv. főtanácsos, a Nostra Kft. ügyvezetője fogadta az ombudsmant.

A fogvatartottak többségét az állami tulajdonú Nostra Kft. foglalkoztatja, az ott gyártott, például fa- és papíráruk megrendelésre készülnek. A látogatás során kiemelt figyelmet kapott a koronavírus-világjárvány miatt hozott egészségügyi rendelkezések végrehajtása.