null A közterület használatának kérdéseiről

A közterületek használatának kérdése helyi közügy

OBH 5372/2008

 

A közterület a köz területe. Ezért az önkormányzatok a közterületek használatba adása során nem léphetnek fel valamiféle elkülönült tulajdonosi szerepkörben, mert ez ellentétes lenne az általuk képviselt közösség érdekeivel. A közösségi terület használatba adásáról hatósági eljárásban kell dönteni, amivel szemben biztosítani kell a közösség érintett tagjainak jogorvoslati jogát.

Budapest XVI. kerületi lakásuk előtt a közterületen magánszemélyek padokat helyeztek el és az ott – nem egyszer éjszaka – randalírozó emberek hangoskodása sokszor elviselhetetlen. Egy helyi lakos elpanaszolta ezt az állampolgári jogok biztosának, és szóvá tette, azt is, hogy a polgármester nem tartotta be ígéretét. A kerület vezetője ugyanis levélben megígérte, hogy amennyiben nem kapja meg a többség hozzájárulását, eltávolíttatja a padokat, ám ehelyett végül használati megállapodást kötött a padok fennmaradásáról az utcában lakó néhány tulajdonossal. A panaszos kérte az ügyben az országgyűlési biztos vizsgálatát.

Szabó Máté megállapította, hogy az önkormányzat kizárólag tulajdonosi minőségben járt el és a vonatkozó alkotmánybírósági határozat tartalma ellenére a közterület-használattal kapcsolatos döntési eljárást nem ismerte el hatósági eljárásként Ez azzal is járt, hogy nem biztosította sem a 30 napos ügyintézési határidőt, sem a képviselő-testülethez való fellebbezési lehetőségét. Az Alkotmánybíróság más határozatában azt is kifejtette, hogy megfelelő eljárási garanciák nélkül működő eljárásban a jogbiztonság is sérül.

Az ombudsman szerint az utcabútorok fennmaradásáról önkormányzati hatósági eljárásban született jogerős határozat alapján lehetett volna használati megállapodást kötni. Nem így történt, ezért az ügyben egyszerre sérült a jogbiztonság és a jogorvoslati jog. A kifogásolt joggyakorlat a tapasztalatok szerint más önkormányzatokra is jellemző, így a lakosság jelentős részét érinti.

Szabó Máté felhívta a figyelmet a rossz joggyakorlat alkotmányos visszásságaira és felkérte az illetékes polgármestert, hogy az önkormányzat a jövőben a közterület-használati kérelmekről az Alkotmánybíróság határozatának figyelembe vételével, a hatályos jogszabályoknak megfelelően, törvényes eljárásban, a jogorvoslati lehetőséget biztosítva döntsön.