null A közszolgáltatók tájékoztatási kötelezettsége sztrájkhelyzetben

A közszolgáltatók tájékoztatási kötelezettsége sztrájkhelyzetben

(OBH 2533/2008)

 

Ahhoz, hogy az állampolgárok élni tudjanak a szabad mozgáshoz, közlekedéshez való jogukkal, elengedhetetlenül szükséges a teljes körű tájékoztatás a tömegközlekedési vállalatoknál tervezett sztrájkokról. Amennyiben a megfelelő tájékoztatás elmarad, a munkavállalók nem tudnak időben alkalmazkodni a sztrájkhelyzethez és ez munkaidő-kieséshez és egyéb károkhoz vezethet. Az ombudsman jogi szabályozást javasol.

Szabó Máté hivatalból indított vizsgálatot arról, miként tesznek eleget a közszolgáltatók a tájékoztatási kötelezettségüknek sztrájkhelyzetben. Ezzel kapcsolatban tájékoztatást kért a közelmúlt jelentős sztrájkjaiban érintett közszolgáltatók, a Magyar Államvasutak Zrt., és a Budapesti Közlekedési Vállalat Zrt. vezetőitől, illetve a közszolgáltatás megrendelőitől, a Közlekedési, Hírközlési és Energiaügyi minisztertől és Budapest Főváros főpolgármesterétől.

A biztos azt kérdezte, hogy az állampolgárok hol és milyen formában kaphatnak felvilágosítást a lehetséges sztrájkról, annak időtartamáról, illetve a sztrájk esetén biztosítandó elégséges szolgáltatásról.

A MÁV és a BKV a saját maga által kialakított eljárási rend szerint igyekszik eleget tenni a tájékoztatási kötelezettségének, azonban a Fővárosi Önkormányzat vezetője, mint a szolgáltatás megrendelője arról tájékoztatta az ombudsmant, hogy álláspontja szerint a fővárost sztrájk esetén nem terheli tájékoztatási kötelezettség.

Az országgyűlési biztos jelentésében ezzel szemben hangsúlyozza, hogy a helyi tömegközlekedés biztosítása az önkormányzat feladata. Ez a kötelezettség – az elégséges szolgáltatás erejéig - sztrájk esetén is terheli. Amennyiben a sztrájkkal érintett felek nem tudtak megállapodni a még elégséges szolgáltatás mértékében, akkor az önkormányzatnak, mint a közszolgáltatás biztosításáért felelős szervnek mindent meg kell tennie, hogy az utazni kívánó embereket megfelelően tájékoztassa a szolgáltatás elmaradásáról, illetve azokról az intézkedésekről, amelyekkel a kiesett szolgáltatást – az elégséges mértékig – pótolja.

A sztrájkkal kapcsolatos minden releváns információ közérdekű adat. A közérdekű adatok megismerhetőségéhez való alapvető jog érvényesülése érdekében a közfeladatot ellátó szerveknek pontosan, naprakészen és folyamatosan tájékoztatniuk kell az érdeklődőket a közszolgáltatás igénybe vételének lehetséges formáiról, illetve akadályairól. Ez megtörténhet akár a saját – vagy a felügyeletét, szakmai irányítását ellátó szerv – honlapján is.

A közérdekű adatokhoz való hozzáférés és a közlekedés szabadsága, a szabad mozgás alkotmányos jogát csorbítja, ha a közszolgáltató, illetve a közszolgáltatás megrendelője nem, vagy nem megfelelően tesz eleget a működését érintő sztrájkkal kapcsolatos tájékoztatási kötelezettségének – állapította meg az ombudsman. Ezért az állampolgári jogok biztosa felhívja a figyelmet, hogy jogi szabályozással mielőbb meg kell határozni a sztrájkkal kapcsolatos tájékoztatási kötelezettséget, illetve a tájékoztatás elmaradása esetén alkalmazható szankciók lehetőségét.