null A környezetvédelmi célú korlátozásokról

A környezetvédelmi célú korlátozásokról

AJB-2287/2012

 

Bár a törvény előírja, továbbra sincs haladás a védett természeti területek, környezetvédelmi célú korlátozások és tilalmak ingatlan-nyilvántartási bejegyzésében. Szabó Máté ombudsman szerint ez szemben áll az egészséges környezethez való joggal és a jogbiztonság követelményével.

Az alapvető jogok biztosa a 2010-ben lefolytatott ombudsmani vizsgálatok nyomán hivatalból indított vizsgálatot, hogy tisztázza, mi változott a védett természeti területek, környezetvédelmi célú korlátozások és tilalmak ingatlan-nyilvántartási feljegyzésének ügyében. Az előírás a környezetvédelem egyik alaptörekvésének és alapelvének, a megelőzési kötelezettségének az érvényesítését szolgálja. Ezek az ingatlan-nyilvántartásban bárki által megismerhető feljegyzések egyrészt részét képezik az ingatlan-nyilvántartás közhitelességének és a jogbiztonságot szolgálják, másrészt a védettség alatt álló területek károsításának, a Natura 2000 védettség alatt álló élőhelyek és fajok veszélyeztetésének, a nagyvízi mederben, vagy védőterületen történő építkezéseknek és más jogszerűtlen cselekményeknek a megelőzését segítik és biztosítják.

Az alapvető jogok biztosának vizsgálata megállapította, hogy az illetékes hatóságok nem tesznek eleget maradéktalanul a törvényi kötelezettségeiknek, folytatódik a korábbi évek negatív tendenciája és továbbra is elmaradások vannak: az előírt ingatlan-nyilvántartási feljegyzések nem fejeződtek be, a korábbiakhoz képest nem történt alapvető előrelépés az átvezetésekben, továbbá a feljegyzéseket elősegítő szabályozás, az állami feladatellátás feltételeinek a biztosítása területén sem történt érdemi változás.

Mindezek alapján a biztos megállapította, hogy a vizsgált környezetvédelmi jogintézményekkel kapcsolatos mulasztások sértik az egészséges környezethez való jog érvényesítését, az ingatlan-nyilvántartási bejegyzések elmaradása pedig – az idő múlására is figyelemmel – a jogbiztonság tekintetében idéz elő visszásságot.

Az alapvető jogok biztosa felkérte a közigazgatási és igazságügyi minisztert, hogy kezdeményezze a környezetvédelmi hatósági szervek ingatlan-nyilvántartási feladatellátásával kapcsolatos törvényi kötelezettségek feltételeinek jogszabályi rögzítését.