null A korhatár előtti ellátásról szóló törvény miatt benyújtott AB indítványról

A korhatár előtti ellátásról szóló törvény miatt benyújtott alkotmánybírósági indítványról

AJB-4744/2012

 

Az alapvető jogok biztosának álláspontja szerint a korhatár előtti öregségi nyugdíjak megszüntetéséről, a korhatár előtti ellátásról és a szolgálati járandóságról szóló törvény egyes rendelkezései ellentétesek a jogállamiság elvével, a személyes adatok védelméhez fűződő joggal, valamint a szociális biztonsághoz való joggal. Szabó Máté csaknem 30 magánszemély, valamint két társadalmi szervezet beadványát figyelembe véve kezdeményezte az Alkotmánybíróságnál a törvény Alaptörvénnyel való összhangjának utólagos vizsgálatát.

A törvény 2012. január 1-jén lépett hatályba és megszüntette a korhatár előtti öregségi nyugdíjakat. A korábban már megállapított ellátásokat más jogcímen, úgynevezett korhatár előtti ellátásként, például átmeneti bányászjáradékként, vagy a fegyveres testületek esetében szolgálati járandóságként folyósítják tovább.

Bizonyos ellátások (országgyűlési képviselők korhatár előtti ellátása, szolgálati járandóság) havi összegét a törvény a személyi jövedelemadó mértékével csökkenteni rendeli, ám a jogállamiságra visszavezethető követelményt sértenek a törvény azon rendelkezései, melyek a nyugdíjak nominális összegét közteherrel, így elvonással terhelik – állapította meg az alapvető jogok biztosa.

Álláspontja szerint önkényes az is, hogy a törvény meghatározott bűncselekmények automatikus „mellékbüntetésszerű" jogkövetkezményeként határozza meg a szolgálati járandóság folyósításának szüneteltetését. Az Alaptörvényből következik, hogy az állam nem használhatja önkényesen a büntetőjogi eszközrendszert, ezért Szabó Máté ennek a rendelkezésnek a megsemmisítését indítványozta.

A törvény új rendelkezéseként – a szolgálati járandóság szüneteltetési okának megállapítása céljából – a nyugdíjmegállapító szervnek elektronikus úton továbbítania kell a jogosult személyes adatait a bűnügyi nyilvántartó szervnek, amely az adatokat összeveti a bűntettesek nyilvántartásában kezelt adatokkal. Tekintettel arra, hogy az ombudsman a szolgálati járandóság szüneteltetésére vonatkozó egész rendelkezés megsemmisítését indítványozta, megszűnne az a legitim cél, amelynek alapján jogszerű lenne bármilyen ezzel kapcsolatos adatkezelési művelet.

A törvény értelmében megszüntetik a nyugellátás folyósítását, ha a jogosult hétköznapi kifejezéssel élve „feketén dolgozik". Az ombudsman szerint a törvény két, össze nem függő kérdéskört köt össze: a jogosult nyugellátásszerű ellátásának vagy járandóságának folyósítását, illetve az ilyen fekete munka jövedelmeként be nem vallott adózási kötelezettség elmulasztását. Ezért ez a rendelkezés szintén sérti a jogállamiság követelményét.

Az indítvány a /documents/10180/143994/201204744Ai.rtf/4020c985-bddd-40a5-a10f-dce63e8ad242 oldalon olvasható.