null A kolozsvári Mikó Imre Jog- és Közgazdaságtudományi Szakkollégium hallgatóinak szakmai látogatása az Alapvető Jogok Biztosának Hivatalában

A kolozsvári Mikó Imre Jog- és Közgazdaságtudományi Szakkollégium tizenkilenc hallgatója látogatott 2020. március 6-án az Alapvető Jogok Biztosának Hivatalába a Magyarországon élő nemzetiségek jogainak védelmét ellátó biztoshelyettes meghívására. A találkozón az ombudsman és a nemzetiségi ombudsmanhelyettes a többi között a hazai alapjogvédelemmel kapcsolatos munkájukról, továbbá szakmai célkitűzéseikről tájékoztatták a vendégeket.

A megbeszélésen dr. Kozma Ákos, az alapvető jogok biztosa és dr. Szalayné dr. Sándor Erzsébet, a Magyarországon élő nemzetiségek jogainak védelmét ellátó biztoshelyettes részletesen ismertették a hazai jogvédelmi rendszer kialakulását és az ombudsmani intézmény ebben betöltött kiemelkedő szerepét, ezt követően a magyar nemzetiségi jogi szabályozás komplex előnyeit méltatták, egyúttal felhívták a figyelmet a rendszer egyes strukturális problémáira is.

A köszöntő előadások után Kiss Balázs, a nemzetiségi ombudsmanhelyettes titkárságának munkatársa másfél órás interaktív előadást tartott a hazai nemzetiségi közösségek társadalmi és jogi helyzetéről, az alapvető jogok biztosa és a nemzetiségi ombudsmanhelyettes sokrétű, interdiszciplináris feladatairól, továbbá a Magyarországon élő nemzetiségek jogainak érvényesüléséről, valamint e közösségek jövőképéről. A szakmai találkozót kötetlen beszélgetés zárta, majd a hallgatók a Parlamentben folytatták tanulmányútjukat.

A Mikó Imre Jog- és Közgazdaságtudományi Szakkollégium alapításának gondolata 1999 nyarán fogalmazódott meg, az intézmény a Magyarországon már működő szakkollégiumi modell helyi viszonyokra történő adaptálásával jött létre 2000 májusában.

A Szakkollégium a szakmaiság, a közösség és a társadalmi érzékenység alapelvei szerint működik: kiemelt hangsúlyt fektet tagjai folyamatos szakmai képzésére, amelynek keretében kurzusokat, önképző köröket, előadásokat, immár hagyományossá vált táborokat és konferenciákat szervez. Az intézmény közössége a különböző szakmai és szabadidős együttlétek során formálódik és alakul olyan egésszé, amely akár egy életre meghatározó lehet a hallgatók számára. A jelenlegi szakkollégisták közösségi integrációját a Szakkollégiumi Ház, a mindenkori szakkollégistákét pedig az évente megrendezett Végzett Mikósok Találkozója biztosítja.