null A jövő nemzedékek szószólójának elvi állásfoglalása a környezetvédelem szervezetrendszerével kapcsolatos elvárások, különös tekintettel a hatósági szervezetrendszer kérdéseiről

A jövő nemzedékek szószólója a szélesebb körű szakmai nyilvánosság elé kívánja tárni a környezetvédelmi hatósági szervezetrendszer átalakítása kapcsán megfogalmazható azon aggályokat, amelyek a környezetvédelmi szempontok hatékony érvényesítésének lehetőségei kapcsán fogalmazhatók meg.

Figyelemmel arra, hogy a környezetvédelmi hatóságok feladatellátásának hatékonysága közvetlen kihatással van hazánk környezeti és természeti erőforrásainak állapotára, így nem kétséges, hogy e hatóságok működése a jövő nemzedékekre hagyományozandó természeti, környezeti állapotot nagymértékben befolyásolja, ennek folytán a felügyelőségek integrációja a jövő nemzedékek érdekei szempontjából közvetlenül releváns kérdés.

Az elvi állásfoglalás összefoglalását adja azoknak az elvi jellegű szempontoknak, amelyek megfontolását – a szószóló elődeinek álláspontját is figyelembe véve – megfontolásra ajánlja a szervezetrendszerben bekövetkezett átalakítások értékelésére. Az állásfoglalás azt célozza, hogy a szervezetrendszer hatékony működésének elősegítése érdekében egy szélesebb körű szakmai diskurzust segítsen elő.

Bándi Gyula javaslatai közé tartozik, hogy a szakmai irányító miniszter az irányítási jogait újfent közvetlenül gyakorolhassa, valamint az ügydöntő határozatokban minden esetben kötelező legyen feltüntetni a környezetvédelmi szakkérdésre kapott választ, illetve a szakkérdésre adott választól való eltérés indokait. Fontosnak tartja továbbá, hogy a környezeti információkhoz, a hatósági tájékoztatásokhoz, határozatokhoz és az adatokhoz való hozzáférés az ország minden pontján átlátható és egységes módon biztosított legyen.

 

Az állásfoglalás teljes szövege elérhető: itt