null A hivatásosok pszichológiai ellátásáról

A hivatásos állomány pszichológiai ellátása krízishelyzetben – az ombudsman vizsgálata

AJB-1940/2011.

 

A feladat veszélyességének megfelelő egészségügyi és pszichológusi ellátást kapnak a katasztrófavédelem vészhelyzetekre kivezényelhető hivatásos állományának tagjai – állapította meg Szabó Máté ombudsman. A stresszhelyzetekben dolgozók még hatékonyabb ellátása érdekében az állampolgári jogok biztosa a jogi szabályozás további egységesítését kérte.

A hivatásos állományt terhelő váratlan, kiszámíthatatlan feladatok és kihívások rendkívüli mértékben megnövelik a katasztrófahelyzetben dolgozók fizikai és pszichikai igénybevételét. Ők nap, mint nap nagy pszichés terheléssel járó eseményeket (tömegbaleseteket, tűzeseteket, más krízishelyzeteket) élnek át, így gyakran adódhatnak akár tartós egészségkárosodással is fenyegető olyan lelki problémáik, amelyeket nem lehet önerőből hatékonyan kezelni vagy megoldani.

Az ombudsman hivatalból indított vizsgálata azt állapította meg, hogy a katasztrófahelyszínekre, vészhelyzeti feladatokra kirendelt hivatásos állomány ma már megfelelő mértékű egészségügyi ellátást és pszichológusi támogatást kap. Az érintett szervek időben ismerték fel a probléma súlyát, az állomány tagjai pedig elégedetten veszik igénybe a szolgáltatásokat.

A rendőrség, a katasztrófavédelem, a honvédség, a pénzügyőrség lehetőség szerint saját pszichológusok alkalmazásával találja a leghatékonyabban megoldhatónak a hivatásosak ellátását. Ahol ez még hiányzik – például a büntetés-végrehajtás rendszerében, ahol a pszichológusok elsősorban a fogvatartottakkal foglalkoznak – ott az állomány számára a társszervek szakembereit veszik igénybe.

Az átlagon felüli vagy extrém stressz-terhelés sürgős pszichológusi ellátása azért is nagyon fontos, mert ezzel megelőzhetők a későbbi pszichiátriai megbetegedések. A hivatásos állomány pszichológiai ellátása körében ezért semmilyen megkülönböztetésnek nem lehet alkotmányos indoka – hangsúlyozta vizsgálati jelentésében az ombudsman. Szabó Máté a hivatásosok teljes állományának egészségügyi, azon belül pszichológiai ellátásra vonatkozó egységes garanciákat látna megnyugtatónak.

Ma még vannak jelentős eltérések az egyes szervezetek pszichológusi tevékenységéhez biztosított személyi, tárgyi feltételek között. A biztos azt javasolta, hogy a megoldásban – az ágazati speciális követelményektől függetlenül – minden esetben következetesen érvényesítsék a jogbiztonság, az emberi méltóság és az egyenlő bánásmód elvét.

Az országgyűlési biztos az illetékes miniszterekhez fordult. Felkérte őket, a hogy közszolgálati életpályák folyamatban lévő összehangolása, újjászervezése során közösen mérjék fel, miként lehetne egységesebben szabályozni a hivatásos állomány valamennyi tagjának pszichológiai ellátását, kezelését.

A teljes jelentés a http://www.obh.hu/allam/jelentes/201101940.rtf oldalon olvasható.