null A hatalomgyakorlás alkotmányosságáról

A kizárólagos hatalomgyakorlás elleni fellépést kezdeményező beadványról

AJB-4807/2012

 

Az alapvető jogok biztosa nem fordul Alkotmánybírósághoz annak vizsgálata érdekében, hogy a Kormány a hatalom kizárólagos megszerzésére törekszik-e. Szabó Máté ombudsman szerint egy ilyen vizsgálat kezdeményezésére az alapvető jogok biztosának nincs sem hatásköre, sem szempontrendszere.

A Szabadság és Reform Intézet kérte az alapvető jogok biztosát, hogy utólagos normakontroll kezdeményezésével forduljon az Alkotmánybírósághoz. Az Intézet szerint számos, 2010 ősze óta elfogadott törvény azt a célt szolgálja, hogy a jelenlegi kormány a hatalom kizárólagos birtokosa legyen. Az Intézet hivatkozott az Alaptörvény C) cikk (2) bekezdésében rögzített úgynevezett ellenállási jogra is, amely szerint „senkinek a tevékenysége nem irányulhat a hatalom erőszakos megszerzésére vagy gyakorlására, illetve kizárólagos birtoklására. Az ilyen törekvésekkel szemben törvényes úton mindenki jogosult és köteles fellépni".

Az alapvető jogok biztosa válaszában kiemelte, hogy hatásköre gyakorlása során nem absztrakt alkotmányos elvek érvényesülését, csupán az Alaptörvény rendelkezéseinek megtartását vizsgálhatja. Az ombudsman hatáskörei az Alaptörvényből következnek, ami egyben hatásköre gyakorlásának a korlátját is jelenti. Az ombudsman az Alkotmánybíróságon annak vizsgálatát kezdeményezheti, hogy egyes jogszabályok megfelelnek-e az Alaptörvénynek. Ennek megfelelően az ombudsman már több, az Intézet által kifogásolt jogszabály megsemmisítését kezdeményezte, formai vagy tartalmi alaptörvény-sértés miatt.

Az ombudsman álláspontja az ellenállási jog kapcsán az, hogy arra csak alkotmányellenes hatalomgyakorlás esetén lehet hivatkozni, abban az esetben nem, ha a politikai túlsúlyban lévő erő az Alaptörvény keretei között gyakorolja a hatalmat.