null A hajléktalanügyben tett AB-i indítványról

Alkotmánybírósági indítvány a hajléktalanok ügyében

 

Az állampolgári jogok országgyűlési biztosa aggodalommal figyeli, ahogyan a Bp. VIII. Kerületi Önkormányzat a hajléktalanok problémáját kezeli. A kérdés megoldásának érdekében felajánlotta segítségét és találkozót kezdeményezett dr. Kocsis Mátéval, Józsefváros polgármesterével, a FIDESZ frakció hajléktalanügyi referensével. Mivel a guberálást tiltó rendelet visszavonására tett korábbi felhívására nem kapott hivatalos választ, az Alkotmánybíróságot kérte az aggályos rendelkezések megsemmisítésére.

Szabó Máté ombudsman már a 2011 júniusában kiadott jelentésében megállapította, hogy a józsefvárosi önkormányzat a guberálás szabálysértéssé nyilvánításával és szankcionálásával aránytalanul korlátozta a kiszolgáltatott helyzetben lévő emberek jogait. A jelentés szerint a rendelet szemben áll az egyenlő bánásmód követelményével. A biztos már akkor is felhívta a figyelmet arra, hogy az ilyen és hasonló önkormányzati „rendszabályok" és szankciók a valóságban alkalmazhatatlanok, nincs visszatartó erejük, csak az eleve kiszolgáltatott emberek további megalázására, elüldözésére alkalmasak.

Az országgyűlési biztos felkérte a VIII. kerületi képviselő-testületet, hogy 60 napon belül vizsgálja felül és helyezze hatályon kívül a kifogásolt szabályokat, de a válaszadásra megadott határidő eredménytelenül telt el, a kerület helyi népszavazása pedig érvénytelen volt. A továbbra is fennálló visszás jogi helyzet miatt Szabó Máté az Alkotmánybíróságtól kérte az alkotmányosan aggályos rendelet megsemmisítését.

Az ombudsman ismételten hangsúlyozza, hogy az életvitelszerű közterületen tartózkodás súlyos szociális krízishelyzet eredménye, ami a legritkább esetben alapul az érintett tudatos választásán. A hajléktalanok nem tudnak hova menni, nem rendelkeznek „magántérrel", nem áll rendelkezésre az érintettek számára valódi alternatíva az utcán éléssel szemben.

Mindezek alapján Szabó Máté ombudsman ismételten felkérte a józsefvárosi önkormányzatot a kifogásolt rendelet hatályon kívül helyezésére, továbbá a szerinte alkotmányosan aggályos szabályozáson alapuló intézkedéseik beszüntetésére. Az ombudsman nyitott a valós problémák kezelésére, a megoldást célzó konstruktív intézkedési vagy döntési javaslatokra. Ezek kidolgozásához fel is ajánlotta segítségét az önkormányzatoknak és a polgármesternek is, aki a FIDESZ országgyűlési frakciójának hajléktalanügyi referense.

Az Alkotmánybírósági indítvány a http://www.obh.hu/allam/jelentes/201101232Ai.rtf oldalon megtekinthető.