null A hajléktalanügyben a főpolgármesterhez intézett kérdésekről

Mi várható az utcai hajléktalanság kezelésében Budapesten?

 

Szabó Máté a közterületek nem rendeltetésszerű használatát büntethetővé tevő, hamarosan hatályba lépő törvénymódosítás alkalmazása kapcsán kereste meg Tarlós István főpolgármestert. Az országgyűlési biztos a kifejezetten rendészeti jellegű megoldások előtérbe kerülésével szemben az önkormányzatok felelősségvállalására, az intézményi háttér fejlesztésére hívja fel a figyelmet.

Az ombudsman különösen azért tartotta indokoltnak a főpolgármester megkeresését, mert 2011. január 1-jétől a törvényalkotó lényegében az önkormányzatok szabad megítélésre bízza annak eldöntését, hogy szankcionálják-e az életvitelszerű utcán tartózkodást vagy épp a padon alvást. A biztos a módosítással előállt jogi helyzet miatt rendelt el átfogó vizsgálatot és kért a héten gyors és alapos felvilágosítást a területért felelős belügyminisztertől.

Szabó Máté a főpolgármesternek írt levelében kiemelte levelében, hogy mind alkotmányjogi, mind humanitárius szempontból az jelenti az elvárható minimumot, hogy az állam addig ne szankcionálja az „életvitelszerűen utcán élést", amíg nincs meg az éjjel-nappal, hétvégén is ténylegesen működő intézményes háttér, amely az utcán élő hajléktalanokat egyáltalán fogadni képes.

A biztos szerint a különösen kiszolgáltatott helyzetben lévő, fedél nélkül maradt emberek alapjogainak védelme érdekében lehetővé kell tenni a valódi választás lehetőségét: szankció akkor és csak akkor szabható ki, ha legalább megvan az alternatív választás lehetősége az utcán éléssel szemben.

Az országgyűlési biztos ezért kért gyors tájékoztatást a főpolgármestertől arról, milyen intézkedéseket kíván tenni a közeljövőben a fővárosi önkormányzat az utcai hajléktalanság kezelésével kapcsolatban, különös tekintettel a közterület-használattal összefüggő rendeletalkotási koncepciókra.