null A gyorshajtás videó-felvételének megtekintése

A gyorshajtás videó-felvételének megtekintése

OBH 6142/2008

 

Az ombudsman szerint hátrányos megkülönböztetést alkalmaz a helyszíni bírságolás során a rendőrség, amikor a külföldiek számára biztosítja a gyorshajtásról készült felvétel megtekintését, a magyaroknak azonban nem. Szabó Máté ebben a szabálysértési törvény rendelkezései és a tisztességes eljáráshoz való alapjog sérelmét látja.

Vita támadt két intézkedő rendőr között, vajon hány büntetőpont jár a gyorshajtáson ért autósnak. A gépkocsivezető ezért a rendőröket arra kérte, mutassák meg neki a felvételt, azt azonban megtagadták, arra hivatkozva, hogy azt csak külföldi állampolgár nézheti meg. Amennyiben ő nem fogadja el a közölt adatot, úgy a szabálysértési eljárás keretében megtekintheti ugyan a felvételt, de ott már akár a helyszíni bírság tízszeresét is kiróhatják.

A panasz alapján a biztos megállapította, hogy a kérdést nem jogszabály, csak az Országos Rendőr-főkapitányság egy belső intézkedése szabályozza, amely szerint a sebességtúllépésről készített videofelvételt csak a külföldi elkövető tekintheti meg a helyszínen.

Az országos rendőr-főkapitány az ombudsman kérdésére jelezte, hogy a videokazettán rögzített szabálysértések képeinek helyszíni bemutatása számos gyakorlati problémát vet fel. A felvétel visszatekercselése megnehezíti az ellenőrzést végző rendőrök tevékenységének parancsnoki kontrollját, illetve ilyen esetben már többször előfordult a képanyag indokolatlan törlése is. Problémát okoz, hogy a felvételek csak a gépkocsiba beülve tekinthetők meg, illetve eközben a sebességmérő tevékenység nem folytatható, ami tömeges esetekben ellehetetlenítené rendőri ellenőrzést. A főkapitány szerint a külföldiek – mindezek ellenére – azért nézhetik meg a felvételeket, mert a rendőröknek – az éppen aktuális nyelv ismeretének hiányában – nehézséget okozhat a jogsértés elmagyarázása, amiben viszont a képek segítenek.

A biztos rámutatott arra is, hogy a szabálysértési eljárásra vonatkozó jogszabályi rendelkezések egyértelműen rögzítik az eljárás alá vont személy jogait, így különösen azt, hogy joga van megismerni eljáró hatóság bizonyítékait. E jogot a jogszabályi rendelkezések az eljárás minden szakaszában biztosítani rendelik és még a helyszíni bírság kiszabásának eljárásában sem korlátozzák.

A helyszíni bírság elfogadása, az eljárás alá vont személy erről szóló döntése nem befolyásolható, vagy korlátozható azzal, hogy a rendőrség bármilyen technikai jellegű okra hivatkozva, kifejezett kérés ellenére sem mutatja be bizonyítékait (a szóban forgó ügyben a sebességtúllépést dokumentáló felvételeit). Mindezekre figyelemmel a biztos megállapította, hogy a rendőrség sérti a szabálysértésekről szóló törvény rendelkezéseit, a tisztességes eljáráshoz való jogot, amennyiben nem teszi lehetővé a sebességtúllépést dokumentáló felvételek helyszíni megtekintését.