null A gyógyszerészképzés problémáiról

A gyógyszerészképzés problémáiról

AJB-36/2012

 

Magyarországon jelenleg nincs elegendő gyógyszerész, asszisztens illetve szakasszisztens, az utánpótlásuk megoldatlan, az egészségügyi asszisztens képzés színvonala pedig egyenetlen – állapította meg Szabó Máté egy sajtóhír alapján indított vizsgálatában.

A 2006. év végén lezajlott patikaliberalizáció, valamint a gyógyszerészi gondozás követelményének bevezetése, a lakosság egészségügyi felvilágosításának, tájékoztatásának, a nem kívánt mellékhatások, kölcsönhatások kiszűrésének új feladata megnövelte a szakember-igényt. A változások nyomán szükségessé vált szakember-létszám azonban mindehhez nem állt és nem áll rendelkezésre.  Az egyetemek nem képeznek elegendő gyógyszerészt, a szűkös szaklétszám miatt gyógyszertári alap-tevékenységek (mint például a magisztrális gyógyszerkészítés) sorvadnak el, túlterheltek a gyógyszerészek és az asszisztensek is. Sok esetben a kompetenciájuknak nem megfelelő tevékenységet kénytelenek folytatni, a gyógyszertárak egyre nehezebben oldják meg, hogy a nyitvatartási időben mindig jelen legyen gyógyszerész. Mindez kockázatokkal is jár – állapította meg az ombudsman.

A biztos vizsgálatában arra a következtetésre jutott, hogy az asszisztensek, szakasszisztensek képzésének színvonala nem egyenletes, a megnövekedett feladatkörök ellenére a képzés rendszerében leépülés tapasztalható, a képzésre vonatkozó jogszabályi előírások pedig sokszor nem érvényesülnek a gyakorlatban. Nem megfelelőek az ismeretanyag átadásának és a gyakorlati tudás elsajátításának személyi, tárgyi feltételei, nincs összhang a képzési időket meghatározó jogszabályi rendelkezések között. A felnőttképzést folytató intézmények éles piaci versenye a képzések minőségének romlásához is vezethet.

Az ombudsman megállapította, hogy mindez csorbítja az egészséghez fűződő és az egészségügyi ellátáshoz való alapvető jogot. Szabó Máté ezért felkérte az oktatásért és egészségügyért felelős emberi erőforrások miniszterét, hogy amikor meghatározza a gyógyszerészképzés létszámnormáját, az érintett szaktárcákkal együttműködve vegye figyelembe a súlyos szakemberhiányt előidéző tényezőket, vizsgálja felül az egészségügyi asszisztensek képzésének szakmai tartalmát. Felkérte ugyanakkor a nemzetgazdasági és az emberi erőforrások miniszterét, hogy teremtsék meg az egészségügyi asszisztensek képzési idejét meghatározó jogszabályi rendelkezések összhangját. Az ombudsman a szakképzésért felelős nemzetgazdasági miniszternek javasolta az egészségügyi asszisztensképzést végző intézmények működésének hatékony és folyamatos felülvizsgálatát.

A jelentés a /documents/10180/143994/201200036.rtf/19e88bba-35e4-4dc1-bb9a-f1fe4373f75e oldalon olvasható.