null A gyermekvédelmi szakellátásban nevelkedő testvérek elszakításáról

Nem előírás, csak lehetőség a kapcsolattartás – az ombudsman a gyermekvédelmi szakellátásban nevelkedő testvérek elszakításáról

 

Sok esetben a testvéri kapcsolatok jelentik számukra az egyetlen családi kötődést. A szakellátásban, gyermekotthonban, nevelőszülőnél nevelkedő testvéreket azonban nemegyszer elszakítják egymástól, a kapcsolattartásukra pedig nem fordítanak kellő figyelmet – jelezte Szabó Máté ombudsmannak a Nevelőotthonok Nemzetközi Szövetsége Magyarországi Egyesülete.

A gyermekvédelmi törvény főszabályként rögzíti, hogy a szakellátásba került testvéreket lehetőség szerint együtt kell elhelyezni. Amennyiben ez nem lehetséges, a családi kapcsolatok ápolására külön figyelmet kell fordítani. A kiskorú testvérek kapcsolattartása ugyanakkor nem hatósági határozatban foglalt kötelezettség, ennek megfelelően a hazai gyakorlat az egyes régiókban eltérő képet mutat.

A gyermeki jogok érvényesüléséért is felelős ombudsman átfogó vizsgálatot indított, és tájékoztatást kért az ország valamennyi területi gyermekvédelmi szakszolgálatától és gyámhivatalától. A válaszokból kiderült, hogy a törekvések ellenére több esetben nem oldható meg a testvérek együttes elhelyezése. A nevelésbe vett testvérek 18-21 %-át egymástól elszakítva gondozzák, aminek legfőbb indoka az eltérő nevelési szükséglet, a férőhelyek korlátozott száma. Akkor sem javasolják a testvérek közös elhelyezését, ha egyiküket örökbefogadhatóvá nyilvánították.

A jelenlegi szabályozás szerint csak a nagykorú testvér jogosult a kapcsolattartásra, a kiskorú testvérekét a gyám biztosíthatja, ha az a gyermek érdekében áll, különösen, ha maga a gyermek kéri. Így aztán a gyám saját problémája, hogy miként teremt alkalmat a találkozásokra, a testvéri viszony ápolására. A kiskorú testvérek kapcsolattartása nem hatósági határozatban foglalt kötelezettség, ezért az egyes régiók gyakorlata jelentősen különbözik abban, hogy a nevelésbe került, de egymástól elválasztott testvérek milyen körülmények között, milyen gyakran találkozhatnak egymással.

A szabályozás hiánya, valamint a kapcsolattartások esetlegessége közvetlenül veszélyezteti a gyermek kiemelt védelemhez és gondoskodáshoz való jogát – állapította meg jelentésében az ombudsman, aki megoldásért, a megfelelő jogszabályi háttér kialakításáért a Nemzeti Erőforrás Minisztériumot vezető miniszterhez fordult.