null A gyermekbarát igazságszolgáltatásról

A gyermekbarát igazságszolgáltatás nemzetközi követelményeinek hazai érvényesüléséről és a gyermekek médiaszerepeltetéséről

AJB-3070/2012

 

Az alapvető jogok biztosa szerint a gyermekbarát igazságszolgáltatásra vonatkozó nemzetközi jogi kötelezettségek hazai végrehajtásának jelenlegi gyakorlata több ponton szemben áll a jogbiztonság és a tisztességes eljárás követelményével, a gyermek mindenekfelett álló érdekével, veszélyezteti a védelemhez és gondoskodáshoz való jogát.

Az Európa Tanács Gyermekbarát Igazságszolgáltatásról szóló Iránymutatásának érvényesülését vizsgálva Szabó Máté ombudsman emlékeztetett a megfelelő képzési programok és eljárások, a különféle szakmai területeket átfogó közös értékelési keretrendszer, valamint monitoring rendszer kidolgozásának fontosságára. Ezt a közigazgatási és igazságügyi miniszter figyelmébe is ajánlotta, és azt is javasolta neki, hogy fontolja meg a szabálysértési törvény módosítását, amelynek révén a gyermekek szabálysértési eljárásaiban is alkalmaznák a mediációt – azaz a minden érintett fél számára elfogadható külső közvetítő megoldáskeresését.

Az ombudsman felkérte a belügyminisztert, hogy civil szervezetek bevonásával elemezze, miért húzódnak el a kísérő nélküli kiskorúak menekültügyi eljárásai, tegye lehetővé, hogy soron kívül, ellenőrizhető módon intézkedjenek az ilyen kiskorúak esetében.

Az alapvető jogok biztosa megfontolásra javasolta a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának, hogy a médiaszolgáltatóknak szervezzen képzést a fiatalkorúak és gyermekek médiabeli megjelenítését, szerepeltetését szabályozó előírások és a Médiatanács ezekhez kapcsolódó határozatainak bemutatására. Erre az ombudsman szerint azért volna szükség, mert egyes médiaszolgáltatók ismételten megsértik a gyermekek magánéletének és személyes adatainak nyilvánosságra hozatalára vonatkozó szabályokat.

A jelentés a /documents/10180/143247/201203070.rtf/dca98b68-1194-4f33-bb24-9840c9837549 oldalon olvasható.