null A gyámhivatal késlekedéséről és a következményekről

Az ombudsman a gyámhivatal késlekedéséről és a következményekről

OBH 1019/2009

 

Lassú volt a hivatal, ezért egy gyermek másfél éven át nem találkozhatott az édesanyjával. Az ombudsman a tisztességes eljárás és a gyermeket megillető védelem jogának sérelmét állapította meg.

Az anya még 2007-ben kérte a szegedi gyámhivataltól a kapcsolattartási jogának megállapítását, hogy szabályozott körülmények között találkozhasson az apánál élő gyermekével. Idén januárig gyakorlatilag semmi se történt az ügyben azon kívül, hogy a hivatal a 30 napos határidőn belül beszerezte a szülők egy nyilatkozatát. Az anya végül az állampolgári jogok biztosához fordult. Szabó Máté pedig megállapította: a hatóság annak ellenére sem cselekedett, hogy tudott a szülők konfliktusáról, mi több, rendőrségi és bírósági eljárásokról is, és arról is, hogy a gyerekkel pszichológus foglalkozik. Az eljárás az anya sürgetése dacára csak akkor indult meg, amikor az ombudsman megkereste a szegedi gyámhivatalt és magyarázatot kért. Ezek után – másfél éves késéssel – gyorsan megszületett a döntés.

A biztos megállapította, hogy csorbult a tisztességes eljáráshoz való jog, – merthogy a gyermek másfél éve nem találkozhatott az édesanyjával – és sérült az állam és a társadalom részéről megillető védelemhez és gondoskodáshoz való jog is.

A biztos egy korábbi ajánlására a gyámhivatal szakmai munkájának felügyeletét ellátó Dél-alföldi Regionális Államigazgatási Hivatal Szociális és Gyámhivatal célvizsgálata néhány esetben komoly hiányosságokat állapított meg, azok kiküszöbölésére és a határidők maradéktalan betartására a régió vezetője felszólította az ügyintézőket. Tájékoztatta a biztost arról is, hogy a jövőben rendszeresen ellenőrzi az ügyintézési határidők betartását, mulasztás esetén munkáltatói intézkedést kezdeményez. Az ombudsman a régióvezetőt felkérte, hogy a mulasztó ügyintézővel szemben már most fontolja meg a munkáltatói intézkedést. A Szeged Városi Ügyészség vezető ügyészét arra kérte, hogy törvényességi felügyeleti eljárásai során fordítson fokozott figyelmet a szegedi gyámhivatal eljárásaira. Tekintettel arra, hogy a panaszos ügyészségi eljárást is kezdeményezett, annak eredményéről az ombudsman tájékoztatást kért.