null A Fővárosi Törvényszék elutasította a budapesti Cseppkő Gyermekotthon keresetét, amely azt kérte kimondani, hogy az Alapvető Jogok Biztosának Hivatala megsértette az Otthon jó hírnévhez fűződő személyiségi jogait

Az alapvető jogok biztosa  a kínzás és más kegyetlen, embertelen vagy megalázó bánásmód vagy büntetés megakadályozása érdekében kijelölt független látogató testület, a nemzeti megelőző mechanizmus  feladatkörében eljárva 2016. március 1-2-án és 2016. április 26-án a helyszínen vizsgálta a Cseppkő Gyermekotthoni Központban élő gondozottak körülményeit. A látogatásról szóló jelentésben a nemzeti megelőző mechanizmus nyilvánosságra hozta az iratbetekintések, az ott látottak és a személyes meghallgatások tapasztalatait, valamint egyebek között a droghasználat, a túlzsúfoltság, a gyermekprostitúció veszélye, a gyermekekkel szembeni és a gyermekek közötti erőszak megelőzésével és kezelésével kapcsolatos ajánlásait.

A Cseppkő Gyermekotthon szerint a jelentéssel az Alapvető Jogok Biztosának Hivatala megsértette az Otthon jó hírnévhez fűződő személyiségi jogát. A Cseppkő Gyermekotthon azt kérte a bíróságtól, hogy az Alapvető Jogok Biztosának Hivatalát a további jogsértéstől tiltsa el, továbbá 3.000 000 forint sérelemdíj, 1.500 000 forint vagyoni kártérítés, valamint az említett összegek kamatainak megfizetésére kötelezze. A Fővárosi Törvényszék a keresetet elutasította, indoklásában a többi között kimondva, hogy az a tény, hogy a nemzeti megelőző mechanizmus eljárása „a felperesre nézve nem kedvező eredménnyel zárult, nem jár azzal a következménnyel, hogy a felperes a neki megfelelő tartalmú jelentés kikényszerítése, vagy a meg nem felelő tartalmú jelentés jogsértő volta megállapítása iránt bírósági utat vehet igénybe”.

Az ítélet nem jogerős.

A nemzeti megelőző mechanizmus jelentése itt olvasható.