null A fogyatékos gondozottak panaszairól

Fogyatékos gondozottak panaszai

AJB 2535/2010

 

Lehetetlenné válik korábbi megszokott önálló életvitelük, elvesznek a város közelségéből következő lehetőségek. Ezt panaszolták egy fogyatékos embereket gondozó székesfehérvári szociális intézmény lakói a bezárás, az átköltöztetésük tervének hírére. Az állampolgári jogok biztosa Fejér megye több intézményében vizsgálódott és visszásságokat is megállapított.

Négy évvel ezelőtt az ombudsman már felkérte a Fejér Megyei Közgyűlés elnökét, hogy tekintsen el a tervezett bezárástól és törvényes kötelezettségének megfelelően újíttassa fel a Fejér Megyei Önkormányzat Integrált Szociális Intézményének székesfehérvári rehabilitációs telephelyét. Most Szabó Máté fejtette ki, hogy a bentlakók emberi méltósághoz való jogát sértették azzal, hogy az elmúlt négy évben nem történt meg a felújítás és nem garantálták teljes körűen az intézmény működési feltételeit.

Az érintettek érdekvédelmét is ellátó Fejér Megyei Esélyegyenlőségi Iroda vezetője az ombudsmannak megerősítette, hogy a bezárással minimálisra csökkenne a fogyatékossággal élő emberek önálló életvitelének esélye. A fogyatékossággal élő panaszosok előadták, hogy az új helyükön szinte elérhetetlen lenne a bolt, a posta, az orvosi ellátás, és a megélhetésüket segítő alkalmi munkalehetőség. Az országgyűlési biztos ehhez azt tette hozzá, hogy a székesfehérvári telephely megszüntetésével az ott lakók egy része olyan elszigetelt intézménybe kerül, ahol nem képes teljesebb életet élni – a szegregáció következtében elnehezül a részvételük a társadalmi érintkezésben, ami szemben áll az esélyegyenlőség követelményével és ütközik a nemzetközi – Magyarországon is elfogadott – egyezmények, valamint a fogyatékos személyek jogairól és esélyegyenlőségük biztosításáról szóló törvény rendelkezéseivel.

Nagyon kevesen vehetnek részt rehabilitációs jellegű munkában, alacsony a gondozó személyzet létszáma. Ez a panasz a Fejét megyei szociális intézmény bicskei otthonával kapcsolatban érkezett az ombudsmanhoz. A biztos szerint sérti a panaszosok munkához való jogát is, hogy a bicskei telephelyen nem segítik kellőképpen a szociális intézményen belüli, illetve annak hiányában a védett, illetve nyílt munkaerő-piaci foglalkoztatást. Megállapította, hogy a bicskei telephelyen a szakmai személyzet létszáma nem felel meg a jogszabályi követelményeknek, ami veszélyezteti az ellátottak szociális biztonsághoz való jogát.

Az ombudsman a fentiek alapján a Fejér Megyei Közgyűlés elnökétől és az Integrált Szociális Intézmény vezetőjétől a panaszok orvoslását kérte.