null A fogyatékkal élők választójogáról

Sérül a fogyatékos emberek választójoga

OBH 2405/2009.

 

Sérül a fogyatékos emberek választójoga, ha számukra nem megfelelőek és hozzáférhetőek, könnyen érthetőek a szavazási eljárások, létesítmények és anyagok. A nemzetközi jogi kötelezettségekkel ellentétesen hazánkban a gondnokság alá helyezettek és a fogvatartottak az Alkotmány értelmében automatikusan elveszítik a választójogukat.

Szabó Máté a fogyatékos emberek jogait vizsgáló „Méltóképpen másképp" projekt keretében vizsgálatot indított a fogyatékos személyek választójogának gyakorlásáról, benne a szavazási eljárások, létesítmények és anyagok akadálymentességéről, hozzáférhetőségéről, valamint a választójogosultak körének korlátozásáról.

A Magyar Köztársaság Országgyűlése is kötelezettségként fogadta el a Fogyatékos Személyek Jogairól szóló ENSZ-Egyezményt, amelynek értelmében biztosítani kell, hogy a fogyatékos emberek számára is megfelelőek, hozzáférhetőek és könnyen érthetőek legyenek a szavazási eljárások, létesítmények és anyagok.

Az ombudsman álláspontja szerint nem megfelelőek a szavazási eljárások abban az esetben, ha a szavazatszámláló bizottság nem tud megfelelő szakszerűséggel kommunikálni a fogyatékossággal élő választópolgárral. Nem hozzáférhetőek a szavazási létesítmények, ha azok a fogyatékos személyek számára nem teszik lehetővé, hogy szavazati jogukat másokkal azonos alapon gyakorolják. A fogyatékos választópolgár nem a szabad döntéséből, hanem kényszerből veszi igénybe a mozgóurnás szavazást, vagy az asztali szavazófülkét mindaddig, ameddig nem valósul meg a szavazási létesítmények, választóhelyiségek, szavazófülkék akadálymentesítése.

Nem könnyen érthetőek a szavazási anyagok abban az esetben, ha a választással kapcsolatos információk a fogyatékos emberekhez nem jutnak el, illetve számukra értelmezhetetlenek, mert nem készülnek el Braille vagy nagyított betűs formátumban, nincsenek feliratozva vagy jelnyelvre tolmácsolva, vagy mert túl bonyolult megfogalmazást használnak.

Jelentésében Szabó Máté rámutatott arra is, hogy a Fogyatékos Személyek Jogairól Szóló ENSZ Egyezményben, valamint az Európai Emberi Jogi Egyezményben foglalt kötelezettségeinkkel ellentétben a gondnokság alá helyezettek és a fogvatartottak az Alkotmány értelmében automatikusan elveszítik a választójogukat.

Az ombudsman a jelentésében egyrészt felhívta a figyelmet arra, hogy a vállalt nemzetközi jogi kötelezettségek teljesítése érdekében az Alkotmány módosítása szükséges, másrészt javasolta az igazságügyi és rendészeti miniszternek, hogy – például a mozgáskorlátozottak, a vakok és siketek és más fogyatékos emberek választójogának maradéktalan érvényesítésére kezdeményezzen jogszabálymódosítást.