null A felsőoktatásból kiszorulókról

A felsőoktatásból kiszoruló fiatalok elhelyezkedésének lehetőségeiről

AJB-2798/2012

 

Az érettségire készülő, de a megváltozott keretszámok miatt a felsőoktatásból kiszoruló fiatalok számára nem álltak – és ma sem állnak – rendelkezésre a továbbtanulással vagy foglalkozásválasztással kapcsolatos olyan pályaorientációs lehetőségek, világos, könnyen hozzáférhető tájékoztatók, szakmai útmutatók, amelyek alapján felelős döntést hozhatnának. Az ombudsman a háttérben az illetékes szervek mulasztását látja, a bizonytalan helyzet pedig a jogbiztonság sérelmének állandó és közvetlen veszélyét idézte elő, továbbá magában hordozza annak állandó és közvetlen veszélyét is, hogy sérül a pályakezdő fiatalok joga a munka és foglalkozás szabad megválasztásához.

A felsőoktatási keretszámok, a felsőoktatási finanszírozási rendszer megváltozása következtében – az előzetes adatok alapján – összességében az előző évinél 30 ezerrel kevesebben adták be a jelentkezésüket valamely felsőoktatási intézménybe. A „Munka Méltósága" projekt keretében Szabó Máté alapjogi biztos azt vizsgálta, hogy az illetékes szakminisztériumok együttműködtek-e annak érdekében, hogy a kellő tájékoztatással elősegítsék a változások következtében a felsőoktatásból kiszoruló és esetlegesen munkát vállalni kényszerülő, szakképzetlen, gyakorlati tapasztalatokkal nem rendelkező fiatalok elhelyezkedését.

Az ombudsman a megkereséseire kapott válaszokból azt állapította meg, hogy – bár a felsőoktatási, szakképzési és köznevelési törvény előkészítésével kapcsolatban folyamatos egyeztetések zajlottak a Nemzeti Erőforrás és a Nemzetgazdasági Minisztérium között – nem voltak konkrét szakmai egyeztetések arról a lényeges kérdésről, hogy milyen módon lehet egyéb képzésbe bevonni a felsőoktatásból kiszoruló fiatalokat, illetve milyen eszközökkel lehetne segíteni elhelyezkedésüket a munkaerőpiacon.

A szak- és felnőttképzések rendszerének áttekintése során az ombudsman arra a megállapításra jutott, hogy jelenleg nincs olyan hivatalos, központi fórum, ahol a középiskolás, vagy már érettségizett fiatalok egyszerű, érthető formában tájékozódhatnának a lehetőségekről.  Az induló, államilag elismert szakképzéseket a Nemzeti Munkaügyi Hivatal Szakképzési és Felnőttképzési Igazgatósága minden évben nyilvánosságra hozza a honlapján, annak formátuma azonban nem alkalmas arra, hogy az olvasók egyértelműen eligazodjanak rajta. A felnőttképzési intézmények képzései üzleti alapon szerveződnek, egy-egy évfolyam indításáról piaci meggondolásból születik döntés. Erről nincs központi statisztika, azaz a fiatalok nem tudnak tájékozódni, hogy egy már akkreditált képzés az adott évben elindul-e és ha igen, hol, hány hellyel, melyik intézmény szervezésében.

A pályaorientációs szolgáltatással kapcsolatban a Nemzeti Munkaügyi Hivatal főigazgatója arról tájékoztatta az alapvető jogok biztosát, hogy a szervezet szakmai kapcsolatot ápol az oktatási intézményekkel, évente pályaválasztási kiállításokat szervez és Nemzeti Pályaorientációs Portált üzemeltet. Az ombudsman azonban vizsgálatai és tapasztalatai, valamint információi alapján arra a következtetésre jutott, hogy a fiatalok – különösen a középiskolai tanulmányokat folytató, érettségi, vagy pályaválasztás előtt állók – nem tudnak a munkaügyi szervek pályaorientációs szolgáltatásairól.

A továbbtanulást választó fiatalok mellett valószínűleg nagy számban lesznek olyanok is, akik – akár önként, akár kényszerből – szakmai tudás és gyakorlati tapasztalatok nélkül kikerülnek a munkaerőpiacra. Valamennyi megkérdezett szerv úgy nyilatkozott, hogy nem bíztatóak a szakképesítés nélküli, érettségizett fiatalok esélyei, ugyanis a munkaadók elsősorban a gyakorlattal rendelkező, tapasztalt munkavállalókat kívánják foglalkoztatni.

Szabó Máté alapjogi biztos összességében azt állapította meg, hogy nem készültek előzetes számítások a felsőoktatásból esetlegesen kiszorulók létszámáról. Az érintett szaktárcák és az arra hatáskörrel rendelkező szervek sem a felvételi keretszámok közzétételekor, sem az azóta eltelt időben nem tették meg a szükséges intézkedéseket, hogy megfelelő tájékoztatással segítsék a felsőoktatásból kiszoruló fiatalok pályamódosítással, továbbtanulással kapcsolatos felelős döntéseit.

Az alapvető jogok biztosa felkérte a nemzetgazdasági minisztert és a Nemzeti Munkaügyi Hivatal főigazgatóját, hogy fordítsanak kiemelt figyelmet a pályakezdő fiatalok foglalkoztatására és a pályaválasztáshoz szükséges információk elérésére.

A jelentés a /documents/10180/143994/201202798.rtf/d9803e3f-5b75-4f36-a32e-83ab285dea5b oldalon olvasható.