null A Civil Konzultációs Testület alakuló ülésén vett részt az alapvető jogok biztosa

Megtartotta alakuló ülését a Civil Konzultációs Testület (CKT) 2021. szeptember 22-én az Alapvető Jogok Biztosának Hivatalában. A testület tagjainak köre kibővült, a korábbi nyolc taghoz képest immár tizennégy tagot számlál. 

A CKT mandátuma három évre szól, tagjai a Civil Konzultációs Testület ügyrendje értelmében javaslatot tehetnek az OPCAT Nemzeti Megelőző Mechanizmus (NMM) éves látogatási tervének tartalmára, a vizsgálati prioritásokra, indítványozhatják egyes fogvatartási helyek meglátogatását.

A kínzás és más kegyetlen, embertelen vagy megalázó bánásmód vagy büntetés elleni egyezmény fakultatív jegyzőkönyvének – Optional Protocol to the Convention Against Torture, OPCAT – kihirdetéséről szóló törvény értelmében Magyarországon 2015. január 1-jétől nemzeti megelőző mechanizmusként személyesen vagy munkatársai közreműködésével az alapvető jogok biztosa jár el. 

A Nemzeti Megelőző Mechanizmus 2021-ben eddig nyolc büntetés-végrehajtási intézetet és három rendőrségi létesítményt látogatott meg. Az NMM folytatta a gyermekvédelmi intézetekben és az idősek otthonaiban tett látogatásait is: összesen négy intézményt keresett fel.