null A büntetés-végrehajtás alatt álló személyek telefonos kapcsolattartásával összefüggésben foglalt állást az alapvető jogok biztosa

A büntetés-végrehajtás alatt álló személyek telefonos kapcsolattartásának jelenleg hatályos szabályozása – ide nem értve a koronavírus-járványhelyzet miatt kihirdetett rendkívüli szabályokat –, különös tekintettel a készülékbirtoklásért fizetendő óvadékra, valamint az irányadó díjtételekre, a magán- és családi élet tiszteletben tartásához való alapvető jog sérelmét idézheti elő – állapította meg egyebek mellett dr. Kozma Ákos ombudsman hivatalból indított átfogó vizsgálata során.

Egy büntetés-végrehajtás alatt álló magánszemély a fogvatartási körülményeivel összefüggésben fordult az alapvető jogok biztosához, és egyebek mellett a büntetés-végrehajtás keretében használható mobiltelefonok magas percdíjai tekintetében fejezte ki aggályait.

Dr. Kozma Ákos az AJB-2236/2021. számú ügyben készült jelentésében megállapította, hogy a telefonos kapcsolattartás jelenleg hatályos szabályozása – ide nem értve a koronavírus-járványhelyzet miatt kihirdetett veszélyhelyzetből eredő rendkívüli szabályokat –, különös tekintettel a készülékbirtoklásért fizetendő óvadékra, valamint az irányadó díjtételekre, összességében alkalmas arra, hogy a magán- és családi élet tiszteletben tartásához való alapvető jog szükségtelen és aránytalan sérelmét idézze elő, így az Alaptörvény VI. cikkében meghatározott magánszférához való joggal összefüggésben visszásságot okoz. Mindez ellentétes a büntetés-végrehajtás egyik fő célkitűzésével is, azaz azzal, hogy az elítélt személy szabadulását követően reintegrálódhasson a társadalomba. Figyelemmel továbbá arra, hogy a telefonhasználat a védővel való kapcsolattartásra is kihatással van, a jelenleg hatályos szabályozása összességében egyúttal alkalmas arra, hogy a büntetőeljárásban a védelemhez való alapvető jog sérelmét idézze elő. Az ombudsman rámutatott továbbá arra is, hogy normál jogrendben az elektronikus kapcsolattartás nem valamennyi fogvatartott számára jelent alternatívát.

Az alapvető jogok biztosa felkérte a büntetés-végrehajtás országos parancsnokát, hogy – a bv. intézetekkel és az érintett szolgáltatókkal együtt, szükség esetén az Innovációs és Technológiai Minisztérium bevonásával – egyeztessen a mobil- és közösségi telefonhívások percdíjainak csökkentéséről. Kezdeményezte olyan belső szabályozás kialakítását is, amely a nehéz anyagi körülményekkel rendelkező fogvatartottak számára is garantálja a magán- és családi élethez való jog, valamint a védelemhez való jog minél teljesebb körű érvényesülését. Javaslatot tett továbbá az internetes kommunikációs lehetőségek valamennyi fogvatartott számára történő fenntartására és kiszélesítésére is.

A következő linkre kattintva elérhető a vonatkozó jelentés: AJB-2236/2021.