null A budapesti ügyvédjelöltek szakvizsgára bocsátásáról

A budapesti ügyvédjelöltek szakvizsgára bocsátásáról

 

 

Nem felel meg a jogbiztonság követelményének, mert jogszabály nem ad rá felhatalmazást, hogy a Budapesti Ügyvédi Kamara a képzését záró vizsga eredményes letételéhez kösse az ügyvédjelöltek jogi szakvizsgára bocsátását – állapította meg az állampolgári jogok országgyűlési biztosa és felkérte a kamara elnökét az alkotmányos visszásság orvoslására.

 

A jogszabály azt írja elő, hogy a jogi szakvizsgára bocsátás feltétele a jogi végzettség, a szakvizsgát megelőző legalább 3 éves joggyakorlat megszerzése és a jogi szakvizsgadíj megfizetése. A gyakorlat ideje alatt a jelölt a munkáltatója által szervezett, vagy más jogi szakmai oktatásban vehet részt, amit a munkáltató, illetve a szakmai kamara kötelezővé tehet. A kamara elnökségi határozata ezt toldja meg azzal, hogy a képzésen való részvétel és a záróvizsgák letétele a szakvizsgára bocsátás előfeltétele.

 

A Budapesti Ügyvédi Kamara elnöke az elnökség határozatát azzal magyarázta, hogy a jogszabályok erre vonatkozó rendelkezése hiányában és a területi kamarák működési önállóságából eredően valamennyi kamara saját döntésének függvénye, milyen feltételekkel szervezik meg az ügyvédjelöltek képzését. Azaz a jogszabályok szerinti általános felhatalmazás kimerül abban, hogy egyrészt a kamarák részére kötelezővé teszi a szakmai képzést, másrészt kifejezetten úgy rendelkezik, hogy a kamarák a képzésen való részvételt kötelezővé tehetik. A Budapesti Ügyvédi Kamara nem terjeszkedik túl a jogszabályi felhatalmazáson – érvelt a kamara elnöke.

 

Szabó Máté ombudsman ezzel ellentétben arra mutatott rá, hogy a jogszabálynak nem része a szakmai oktatás záróvizsgája. Az elnökségi határozat tehát a sikeres záróvizsga követelményével olyan többletkötelezettséget ír elő, amely a jogszabály szerint nem feltétele a jogi szakvizsgára jelentkezésnek. A biztos felkérte a Budapesti Ügyvédi Kamara elnökét, hogy ennek szellemében kezdeményezze az elnökségi határozat módosítását.

 

A jelentés a http://www.obh.hu/allam/jelentes/201006172.rtf oldalon olvasható