null Az "Ensuring human rights and freedoms as the highest value and an important criterion of the reforms carried out in the country" című nemzetközi ombudsmani konferencián tartott előadást az alapvető jogok biztosa

Az Európai Biztonsági és Együttműködési Szervezet (EBESZ), valamint az üzbég ombudsmani intézmény által szervezett konferencián tartott előadást dr. Kozma Ákos 2022. február 23-án a fogyatékossággal élők jogainak védelmével kapcsolatos ombudsmani szerepvállalásról.

Az alapvető jogok biztosa beszédében kiemelte: „Az ombudsman egyik fontos célja a vizsgálatok mellett és azokon túl is, hogy a nyilvánosság figyelmét a fogyatékossággal élők helyzete felé fordítsa. Az ombudsman általános, alapjogi aspektusú problémafelvetéssel, a lehetséges megoldások körvonalazásával segíti elő a fogyatékossággal élőket megillető jogok, a jogegyenlőség és az esélyegyenlőség érvényesítését, ennek nyomán pedig az egyéni sérelmek orvoslását.” Dr. Kozma Ákos előadásában felhívta a figyelmet arra is, hogy:  "Az elvontnak tűnő jogoknak aktív állami cselekvéssé kell transzformálódniuk: a fogyatékossággal élő személyeket egyedi igényekhez igazodó intézkedésekkel kell támogatni, segítő környezetet kell teremteni számukra az alapjogaik minél teljesebb megélésében a magánszférában és a közéletben egyaránt. Ombudsmanként mindezt az előadásomban említett lezárt és folyamatban lévő vizsgálatokkal, a nyilvánosságot megszólító üzenetekkel is igyekszem minél jobban elősegíteni."

A nemzetközi eseményen az EBESZ és számos nemzeti ombudsmani intézmény vezetője is részt vett.