null Az alapvető jogok biztosának közleménye az alkotmányos alapértékeink melletti össztársadalmi kiállás fontosságáról

Az országgyűlési választásokhoz közeledve az egyre markánsabb, a demokráciát és Magyarország alkotmányos rendjét fenyegető kijelentések a jogállam működését és egyben védelmét biztosító alapintézmények vezetőit állásfoglalásra késztetik.

„Alaptörvényünk jogrendünk alapja, szövetség a múlt, a jelen és a jövő magyarjai között” – szimbolikusan az Alaptörvény Nemzeti hitvallás fejezetéből idézve, az alapvető jogok védelméért felelős biztosi intézmény vezetőjeként kötelességemnek tartom, hogy figyelmeztessek arra, hogy a jogállamiság tiszteletben tartása, a rendszerváltoztatás során és az azt követően közösen elért alkotmányos értékeink védelme mindannyiunk kötelessége és egyben közös felelőssége is.

Az Alaptörvényt a mindenkire kötelező szabályokkal ellentétes módon megváltoztatni kívánó, az egyes közjogi tisztségviselők jogellenes elmozdítására irányuló elképzelések és törekvések alapjában fenyegetik közösen felépített jogállamiságunkat.

A jogállamiság nehezen megszerzett alapvető értékeink egyike, amely előfeltétele az alapvető jogok és a demokrácia védelmének. A jogállamiság tiszteletben tartása létfontosságú hazánk működésének, az itt élő emberek jólétének biztosítása érdekében.

A demokratikus jogállam az elvek és értékek pluralizmusára, és ezek szabad megvitatására épül. Vannak azonban olyan jogállami követelmények, amelyeknek nemcsak jogi alapvetésként való rögzítésük miatt kell teljes körű társadalmi elfogadottságot élvezniük, hanem azért is, mert ezek jelentik az alapját a társadalom demokratikus keretek közötti működésének.

Az alapvető jogok biztosaként meggyőződésem, hogy a jogállamiság nemcsak az állam működésének jogi kerete, hanem valódi tartalom és érték is egyben. Maradéktalan érvényre juttatása össztársadalmi érdek, vagyis a lehető legszélesebb körű konszenzusnak kell kialakulnia a jogállam alapértékeinek tiszteletben tartása és tudatos felvállalása terén.

A közösen elért alkotmányos rend és alapértékeink melletti össztársadalmi kiállás a mindenkori társadalmi békét és jólétet szolgálja.