null Az alapvető jogok biztosa levélben kereste meg az osztrák ombudsmani testület vezetőjét a Somfalva és Ágfalva közötti útszakasz lezárásával kapcsolatban

Magyar állampolgárok Dr. Kozma Ákoshoz, az alapvető jogok biztosához fordultak a Somfalva és Ágfalva közötti útszakasz lezárásával kapcsolatban.

A panaszosok kifogásolták, hogy az ausztriai Somfalva önkormányzata a községet a magyar oldalon fekvő Ágfalvával összekötő, az Európai Unió társfinanszírozásában megépült közutat 2023 januárjában először a reggeli és az esti órákban zárta le a gépjármű forgalom elől – ezzel akadályozva az Ausztriában munkát vállaló magyar lakosok gépkocsival történő munkába járását –, majd 2023. március 1-től az utat – útépítési munkálatokra hivatkozással – teljesen lezárták.

A somfalvai önkormányzat döntése alapján 2023. július 1-jét követően csak kérelemre, külön elbírálás alapján engedélyezik az út használatát további korlátozás bevezetésével azáltal, hogy az útvonal használatának engedélyezését előre meghatározott díj megfizetéséhez kötik.

Tekintettel arra, hogy a magyar állampolgárok Ausztriába történő belépését korlátozó intézkedések felvetik a személyek és a munkaerő szabad mozgásához kapcsolódó alapjog sérelmének veszélyét, Dr. Kozma Ákos tájékoztatást kért Gaby Schwarztól, az osztrák ombudsmani testület vezetőjétől arra vonatkozóan, hogy a Somfalva által már bevezetett és bevezetni tervezett intézkedésekkel kapcsolatban az osztrák ombudsmani hivatal indított-e – mikor és milyen tartalommal – vizsgálatot. Amennyiben pedig nem, akkor az alapvető jogok biztosa kezdeményezi vizsgálat indítását az osztrák ombudsmani testületnél.

Dr. Kozma Ákos a mindkét állam polgárai számára megnyugtató megoldás megtalálásában kérte osztrák kollégája közreműködését.