null Az Országgyűlés Magyarországi Nemzetiségek Bizottságának ülésén vett részt az ombudsman és a nemzetiségi ombudsmanhelyettes

Dr. Kozma Ákos, az alapvető jogok biztosa és dr. Szalayné dr. Sándor Erzsébet, a Magyarországon élő nemzetiségek jogainak védelmét ellátó biztoshelyettes 2023. május 22-én részt vett az Országgyűlés Magyarországi Nemzetiségek Bizottságának ülésén, amelyen a Beszámoló az alapvető jogok biztosának és helyetteseinek tevékenységéről 2022 című, B/3378. számú beszámolót tárgyalták.

A bizottság tagjai az alapvető jogok biztosa, valamint a nemzetiségi ombudsmanhelyettes expozéja után kérdéseket tettek fel a beszámolóval kapcsolatban. A kérdésekre adott ombudsmani és ombudsmanhelyettesi válaszokat követően a Magyarországi Nemzetiségek Bizottsága az alapvető jogok biztosának és helyetteseinek 2022. évi tevékenységéről szóló beszámolót 10 igen szavazattal – ellenszavazat és tartózkodás nélkül – támogatta, és az Országgyűlés számára elfogadásra javasolta.