null Az alapvető jogok biztosának üzenete a gyermekek jogainak világnapja alkalmából

„Minden, a gyermekeket érintő döntés és intézkedés meghozatalakor a gyermeki jogok érvényesülése és a gyermekek nézőpontjának figyelembevétele a viszonyítási pont” – emlékeztet a gyermekek jogainak világnapján dr. Kozma Ákos ombudsman. Az alapvető jogok biztosa arra is felhívja a figyelmet, hogy a járványhelyzet egyúttal olyan fordulópontot is jelent, amely alkalmat nyújt annak az átgondolására, miként válhatna mostani világunk jobb hellyé gyermekeink és a következő generációk számára.

Minden évben november 20-án a gyermeki jogokat, és ennek kapcsán a gyermekeket ünnepeljük. Az ENSZ Gyermekjogi Egyezménye több mint harminc esztendeje foglal el megkülönböztetett helyet a nemzetközi jogvédelemben, és nem csupán azért, mert a világ szinte valamennyi országa elfogadta. Kiemelt szerepe, hogy iránytűként működve átformálta, és folyamatosan formálja a gyermeki jogokról való gondolkodást jobb és rosszabb időkben egyaránt. A Gyermekjogi Egyezmény alapján minden gyermek születésétől kezdve valódi, kikényszeríthető általános és speciális jogokkal bír, a szülőknek, a családnak, a társadalomnak és nem utolsósorban minden egyes államnak a gyermekek legjobb érdekének védelmén kell munkálkodnia. A gyermekek nem kis felnőttek, nem puszta eszközei, szenvedő alanyai valamilyen döntésnek. A gyermekek önálló jogokkal, méltósággal, akarattal, egyéniséggel, fejlődő személyiséggel rendelkező emberek, akiknek kijár a mindenki mást, a felnőtteket is megillető tisztelet, az odafigyelés és a megbecsülés.

Magyarországon az alapvető jogok biztosának kiemelt feladata a gyermekek jogainak védelme. Küldetése, hogy nyomon kövesse a gyermekek jogaival kapcsolatos nemzetközi elvárásokat, a hazai szakemberek körében szakmai párbeszédet tartson fenn, valamint közreműködjön a válaszok nemzetközi keresésében. 

Az ombudsman a 2021-es esztendőben is számos intézménybe, köztük gyermekotthonokba és speciális gyermekotthonokba látogatott el országszerte, hogy személyesen győződhessen meg a járvány jelentette kihívások kapcsán a tapasztalatokról – a védekezési és megelőzési eszközöktől az online oktatásig. Az alapvető jogok biztosa továbbá idén is számos fontos üzenettel bíró, közvetlenül vagy közvetve a gyermekek jogainak a védelmével és érvényesülésével kapcsolatos egyedi és átfogó vizsgálatot folytatott. Utóbbiak tekintetében több olyan ombudsmani jelentés is született, amely egy-egy gyermekvédelmi intézmény működését tekintette át, a személyi és tárgyi feltételek meglététől az erőszakkal szembeni védelmen keresztül a megfelelő étrend biztosításáig. Az oktatás területén februárban adta ki az alapvető jogok biztosa az iskolaérettségi vizsgálati eljárással kapcsolatos részletes átfogó jelentését. Emellett több, kifejezetten a járványhelyzetben hozott intézkedést érintő ügyben vizsgálódott az ombudsman, így a járványhelyzet miatti iskolai távolmaradás elbírálásával, vagy éppen a digitális oktatásban való részvétel hiánya miatti iskolai intézkedésekkel összefüggésben. Az alapvető jogok biztosa foglalkozott továbbá az örökbefogadás kérdésével, valamint a gyermek- és serdülőkori potenciális szuicid magatartások hatékonyabb megelőzésével is.

Dr. Kozma Ákos a gyermekek jogainak világnapján emlékeztet arra, hogy történelmi jelentőségű, küzdelmes idők állnak mögöttünk, és éppúgy a gyermekek mögött is, miként jelenleg is rendkívüli időszakot élünk. Az egészségügyi kockázatok mérséklése érdekében korábban bevezetett korlátozó intézkedések – a digitális oktatás, az otthoni munkavégzés, a személyes találkozások beszűkülése – új típusú társadalmi kihívásokat és párbeszédet indítottak el. Ám a járványhelyzet egyúttal lehetőséget is kínál arra, hogy újraértékeljük, mi fontos a számunkra: változtatásra, átgondolásra is ösztönöz bennünket, és mindez a gyermekek életére is hatást gyakorol. Az azonban nem változik, hogy a sorsukat érintő döntések során a gyermeki jogok érvényesülése jelenti a mércét.