null Csaknem ezer köznevelési és szakképzési intézményben folytat vizsgálatot az ombudsman

Csaknem ezer fenntartót keresett meg Dr. Kozma Ákos a köznevelési és szakképző intézményekben folytatott hivatalból indított eljárás keretében. A fenntartókon keresztül minden magyar köznevelési és szakképző intézménytől kért adatokat az alapvető jogok biztosa. 

A gyermekek védelemhez és gondoskodáshoz való jogának érvényesülésével kapcsolatban az alapvető jogok biztosa hivatalból átfogó vizsgálatot indított az általános iskolák és középfokú iskolák, szakképző intézmények vonatkozásában a tanulókat érő szexuális zaklatással, bántalmazással szembeni hatékony fellépés és az ezek megelőzésével kapcsolatos körülmények, intézkedési lehetőségek megfelelő feltérképezése, javaslatok megfogalmazása érdekében. 

A valós helyzet és átfogó kép feltárása céljából a vizsgálat keretében kiemelten fontos az egyes intézmények tapasztalatainak, gyakorlatának, véleményének, javaslatainak és helyzetének összehasonlítható formában való megismerése. Ennek érdekében a fenntartókon keresztül minden magyar köznevelési és szakképző intézménytől kért adatokat az alapvető jogok biztosa.

A hivatalból indított átfogó vizsgálat keretében az alapvető jogok biztosa ismételten tájékoztatja az érintett szülőket, gyermeket és pedagógusokat, hogy a gyermekek jogainak sérelme, vagy annak veszélye esetén lehetőségük van akár elektronikus formában a panasz@ajbh.hu címen, akár személyesen az Alapvető Jogok Biztosának Hivatala fővárosi ügyfélszolgálatán, vagy az AJBH tavaly megnyílt területi irodáiban (Győr, Szeged, Debrecen, Székesfehérvár, Miskolc és Pécs) az alapvető jogok biztosának eljárását kérniük. Bejelentéseiket továbbá ingyenes zöldszámon is fogadja a Hivatal: +36-80-215-000.