null Az ENSZ CEDAW bizottsági ülésén szólalt fel dr. Kozma Ákos

Az ENSZ Nőkkel Szembeni Hátrányos Megkülönböztetés Kiküszöbölésével Foglalkozó Bizottsága (CEDAW Bizottság) 84. ülésszakán szólalt fel az alapvető jogok biztosa 2023. február 6-án Genfben.

 
A CEDAW Bizottság a nőkkel szemben alkalmazott hátrányos megkülönböztetés kiküszöbölésének kérdéseivel foglalkozó ENSZ Egyezmény (CEDAW Egyezmény) végrehajtása ellenőrzésére létrehozott nemzetközi szakértői testület. 

A CEDAW Egyezményt 1979. december 18-án fogadták el New Yorkban, az Egyezményt aláíró országok kötelezettséget vállaltak, hogy a hazai jogi környezetet összhangba hozzák az Egyezmény szellemével.

A CEDAW Egyezményt a magyar jogrendszerbe a nőkkel szembeni megkülönböztetés minden formájának felszámolásáról 1979. december 18-án New Yorkban elfogadott egyezmény kihirdetéséről szóló 1982. évi 10. törvényerejű rendelet iktatta be.

A www.ajbh.hu oldalon megjelenő képek az Alapvető Jogok Biztosa Hivatalának tulajdonát képezik. Minden jog fenntartva.