null Az alapvető jogok biztosának üzenete a gyermekek jogainak világnapján

„Egyszerre nehéz és fontos ünnepelni a gyermeki jogokat, amikor hozzánk közel háború zajlik, amelynek az áldozatai nemcsak az érintett gyermekek, hanem maga a gyermekkor” – emlékeztet a gyermekek jogainak világnapján dr. Kozma Ákos ombudsman. Az alapvető jogok biztosa szerint a világjárvány, az azt követő gazdasági problémák és a háborús helyzet, a folyamatos klímaválság egyenként is óriási kihívás az államok és a családok számára, de eközben nem szabad megfeledkezni arról, hogy gyermekeinknek megadjuk nemcsak a biztonságot, hanem az igazi gyermekkort.

November 20-a az a nap, amikor a gyermeki jogokat, és ennek kapcsán a gyermekeket ünnepeljük. Az apropó éppen annak a Gyermekjogi Egyezménynek az elfogadása, amely a nemzetközi jogvédelem egyik legfontosabb és legsikeresebb, ikonikussá vált sarokpontja. Nem rontották le azok a szükséges kompromisszumok, amelyekre az elfogadásához szükség volt, ellenkezőleg: a mai napig a legjobb példa egy olyan emberi jogi dokumentumra, amelyet minden ember a magáénak érezhet. Sokat kell persze tenni azért, hogy az Egyezmény valóban mindenkihez eljusson, azt mindenki meg is ismerhesse.

Nem lehet elégszer kiemelni, hogy a Gyermekjogi Egyezmény olyan mérce és viszonyítási pont, amely nem egyszerűen a jogrendszereket, a jogi szabályozást és a gyakorlatot formálta, hanem hatással volt arra, hogy ma hogyan gondolkodunk a gyermekről, a szülőkről, a jogokról és a felelősségről. Nehéz időkben, sok bizonytalanság között felértékelődnek ezek a közös emberi jogi pontok, a közös nyelv államok és társadalmak, ember és ember között. Ma már nem lehet vitássá tenni azt, hogy minden gyermek ember, aki a születésétől kezdve valódi, kikényszeríthető általános és speciális jogokkal bír, ahogyan azt sem, hogy a gyermek nem lehet puszta eszköze, szenvedő alanya valamilyen döntésnek. Közös pont, hogy a gyermekek önálló jogokkal, méltósággal, akarattal, egyéniséggel bíró emberek, akiket megillet a mindenki másnak, a felnőtteknek is járó tisztelet, az odafigyelés és a megbecsülés.

Magyarországon az alapvető jogok biztosa, mint  gyermekjogi biztos őrködik a gyermekek jogainak védelme felett. Az ombudsman feladata, hogy folyamatosan nyomon kövesse a gyermekek jogaival kapcsolatos nemzetközi kötelezettség teljesítését, emellett maga is elősegíti a gyermeki jogokkal kapcsolatos szakmai párbeszédet, konstruktív módon közreműködik a válaszkeresésben. 

Az ombudsman a 2022-ben is kiemelt figyelmet fordított és fordít a gyermekek jogainak védelmére, legyen szó akár családban, akár gyermekvédelmi gondoskodásban nevelkedő gyermekekről, oktatási, egészségügyi kérdésekről, vagy épp fogyatékossággal élő, háború elől menekülő gyermekekről. Több jelentés is foglalkozott a sajátos nevelési igényű gyermekek oktatásának, nevelésének helyzetével, átfogó vizsgálatot zártunk le emellett a digitális gyermekvédelmi rendszer működése, illetve a különélő szülők tájékoztatáshoz való jogának érvényesülése kapcsán. Továbbra is rendszeresek az ombudsmani helyszíni vizsgálatok és látogatások az ország egész területén a gyermekvédelmi intézményekben. A biztos személyesen, és munkatársai révén is folyamatosan nyomon követi az Ukrajnából Magyarországra menekülő emberek helyzetét, jogvédelmét. A közvetlen jogi, humanitárius segítségnyújtás mellett hivatalbóli vizsgálat keretében tekintette át a menekülő gyermekek oktatáshoz való hozzáférésével, integrációjával kapcsolatos helyzetet, adatokat, illetve ajánlásokat is megfogalmazott.